Μέλος Εφορευτικής επιτροπής. Τι ισχύει αν δεν παρουσιαστείτε

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αύριο Κυριακή 7 Ιουλίου διεξάγονται στη χώρα μας οι βουλευτικές εκλογές 2019 και εκτός από τους ψηφοφόρους στα εκλογικά κέντρα θα πρέπει να προσέλθουν και όσοι έχουν κληθεί ως μέλη εφορευτικής επιτροπής. Είναι όμως σύνηθες φαινόμενο τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών να μην προσέρχονται στα εκλογικά κέντρα.

Η συμμετοχή των πολιτών στην εφορευτική επιτροπή στις Βουλευτικές εκλογές 2019 δεν είναι προαιρετική αλλά υποχρέωση του ψηφοφόρου, ο οποίος έχει κληθεί.

Ωστόσο προκειμένου κάποιος να μην αντιμετωπίσει τις συνέπειες που ορίζει ο νόμος σε περίπτωση μη παρουσίας θα πρέπει να προσκομίσει:

Βεβαίωση από τον εργοδότη του ότι τον απασχολούσε κατά την ημέρα εκείνη
Ή κάποιο άλλο έγκυρο δικαιολογητικό που να αποδεικνύει το λόγο του κωλύματος του να παρουσιαστεί.

Σε περίπτωση που κάποιος έχει κληρωθεί ως μέλος της εφορευτικής επιτροπής αλλά δεν έχει ειδοποιηθεί μόλις πηγαίνει να ψηφίσει, ενημερώνεται πως είναι στην εφορευτική επιτροπή και θα πρέπει να παραμείνει εκεί μέχρι την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας και της καταμέτρησης. Στην περίπτωση που αρνηθεί να παραμείνει καλείται η αστυνομία.

Στην περίπτωση που τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν εμφανιστούν στα εκλογικά κέντρα προκειμένου να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους, αντικαθίστανται από τα αναπληρωματικά μέλη. Εάν η αναπλήρωση είναι αδύνατη για τους ίδιους λόγους, (π.χ. εργασία) η εκλογή διαδικασία διεξάγεται μόνο από τα παρόντα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, καθώς και από μόνο τον πρόεδρό της, αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής.