Μέτρα για την επίλυση των προβλημάτων της Τριφυλίας από τον Γιώργο Λεβεντάκη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αγαπητές Συμπολίτισσες / Αγαπητοί Συμπολίτες μετά από πρωτοβουλία που είχα, συνεργάστηκα διεξοδικά με τοπικού παράγοντες της Τριφυλίας μας προκειμένου να εντοπίσουμε τα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν την περιφέρειά μας. Ποιο συγκεκριμένα:

Στη περιοχή των Γαργαλιάνων

 Δεν έγινε καμία προσπάθεια για αξιοποίηση του Τουριστικού Ξενώνα, στόχος μας η ανάδειξή του.
 Πλήρης εγκατάλειψη και αδιαφορία για τον Οίκο Ευγηρίας, μελετούμε δυνατότητα
επαναλειτουργίας του.
 Ουδεμία μελέτη – πρόταση προστασίας των πολιτών, από τον Αμίαντο στο σύστημα ύδρευσης, που αποτελεί αποδεδειγμένα σοβαρότατη απειλή για την ανθρώπινη υγεία, μέχρι σήμερα. Πραγματοποιήσαμε μελέτη από ειδικό επιστημονικό εξωτερικό συνεργάτη για τη σταδιακή αφαίρεσή-απομάκρυνσή του.
 Δεν έχει ολοκληρωθεί η απόφαση για την υλοποίηση της κατασκευής του Βιολογικού Καθαρισμού και θα κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (σε συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση) για την επίσπευση των έργων του Βιολογικού Καθαρισμού.
 Αξιοποίηση των αδιάθετων κονδυλίων των ΕΣΠΑ σε συνεργασία με τη Περιφέρεια Πελοποννήσου για τη κατασκευή του αλιευτικού καταφυγίου.
 Αδιαφορία και Εγκατάλειψη των Λουτρών στη περιοχή του Βρωμονερίου. Θα λάβουμε
πρωτοβουλία για την αξιοποίηση τους και λειτουργία τους σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά, εις τον οποίο ανήκουν, κατά κυριότητα.
 Ελλιπής ύπαρξη κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης. Μέριμνα για την σχεδίαση συστήματος κάδων απορριμμάτων-ανακύκλωσης και τοποθέτησής τους.
 Μη ύπαρξη επαρκούς οδικού φωτισμού. Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων LED με σκοπό την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του οδοφωτισμού και την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας.
 Προβληματικό οδικό δίκτυο (λακκούβες, μη ύπαρξη ασφάλτου σε ορισμένα σημεία, έλλειψη διαχωριστικών νησίδων). Αποκατάσταση των φθορών του οδικού δικτύου και αναβάθμισής του, μέσα από την απορρόφηση των αδιάθετων κονδυλίων του ΕΣΠΑ, σε συνεργασία με τη Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Στη περιοχή των Φιλιατρών

 Ουδεμία μελέτη – πρόταση προστασίας των πολιτών, από τον Αμίαντο στο σύστημα ύδρευσης, που αποτελεί αποδεδειγμένα σοβαρότατη απειλή για την ανθρώπινη υγεία, μέχρι σήμερα. Πραγματοποιήσαμε μελέτη από ειδικό επιστημονικό εξωτερικό συνεργάτη για τη σταδιακή αφαίρεσή-απομάκρυνσή του.
 Μη επαρκής λειτουργία αποχετευτικού συστήματος διαχείρισης των όμβριων και των λυμάτων. Μέριμνα για τη κατασκευή δικτύου συλλογής και μεταφοράς των λυμάτων Αδιαφορία και εγκατάλειψη του λιμανιού της Αγίας Κυριακής, του λιμανιού του Αγρίλη και της παραλίας του Στομίου. Αξιοποίηση των αδιάθετων κονδυλίων των ΕΣΠΑ σε συνεργασία με τη Περιφέρεια Πελοποννήσου για εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των εν λόγω περιοχών.
 Εγκατάλειψη της Κεντρικής πλατείας. Δημιουργία νέας πλατείας με βάση μελέτη, που έχει ήδη εκπονηθεί από ειδικό επιστημονικό εξωτερικό συνεργάτη.
 Ελλιπής ύπαρξη κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης. Μέριμνα για την σχεδίαση συστήματος κάδων απορριμμάτων-ανακύκλωσης και τοποθέτησής τους.
 Μη ύπαρξη επαρκούς οδικού φωτισμού. Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων LED με σκοπό την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του οδοφωτισμού και την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας.
 Προβληματικό οδικό δίκτυο (λακκούβες, μη ύπαρξη ασφάλτου σε ορισμένα σημεία, έλλειψη διαχωριστικών νησίδων). Αποκατάσταση των φθορών του οδικού δικτύου και αναβάθμισής του, μέσα από την απορρόφηση των αδιάθετων κονδυλίων του ΕΣΠΑ, σε συνεργασία με τη Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Στη περιοχή της Κυπαρισσίας

 Ουδεμία μελέτη – πρόταση προστασίας των πολιτών, από τον Αμίαντο στο σύστημα ύδρευσης, που αποτελεί αποδεδειγμένα σοβαρότατη απειλή για την ανθρώπινη υγεία, μέχρι σήμερα. Πραγματοποιήσαμε μελέτη από ειδικό επιστημονικό εξωτερικό συνεργάτη για τη σταδιακή αφαίρεσή-απομάκρυνσή του.
 Αδιαφορία για τη μεγάλη τουριστική παραλία στο νότιο μέρος της. Αξιοποίηση των αδιάθετων κονδυλίων των ΕΣΠΑ, σε συνεργασία με τη Περιφέρεια Πελοποννήσου, για εργασίες συντήρησης της εν λόγω παραλίας.
 Πλήρης εγκατάλειψη του χώρου του πρώην Σιδηροδρομικού Σταθμού. Εξωραϊσμός και
αξιοποίηση του χώρου του σιδηροδρομικού σταθμού και δημιουργία υποδομών για κατασκευή πάρκου πρασίνου και αναψυχής.
 Εμφανής εγκατάλειψη του Κάστρου της Άνω Πόλης. Δημιουργία υποδομών, μέσω της
ανακατασκευής των σημείων στήριξης για την ανάδειξη του Κάστρου, καθώς και πλακόστρωση του προαύλιου χώρου του.
 Ελλιπής ύπαρξη κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης. Μέριμνα για την σχεδίαση συστήματος κάδων απορριμμάτων-ανακύκλωσης και τοποθέτησής τους.
 Μη ύπαρξη επαρκούς οδικού φωτισμού. Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων LED με σκοπό την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του οδοφωτισμού και την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας.
 Προβληματικό οδικό δίκτυο (λακκούβες, μη ύπαρξη ασφάλτου σε ορισμένα σημεία, έλλειψη διαχωριστικών νησίδων). Αποκατάσταση των φθορών του οδικού δικτύου και αναβάθμισής του μέσα από την απορρόφηση των αδιάθετων κονδυλίων του ΕΣΠΑ σε συνεργασία με τη Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Στις περιοχές του Κοπανακίου& Αυλώνα

 Ουδεμία μελέτη – πρόταση προστασίας των πολιτών, από τον Αμίαντο στο σύστημα ύδρευσης, που αποτελεί αποδεδειγμένα σοβαρότατη απειλή για την ανθρώπινη υγεία, μέχρι σήμερα. Πραγματοποιήσαμε μελέτη από ειδικό επιστημονικό εξωτερικό συνεργάτη για τη σταδιακή αφαίρεσή-απομάκρυνσή του.
 Ελλιπής ύπαρξη κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης. Μέριμνα για την σχεδίαση συστήματος κάδων απορριμμάτων-ανακύκλωσης και τοποθέτησής τους.
 Μη ύπαρξη επαρκούς οδικού φωτισμού. Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων LED με σκοπό την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του οδοφωτισμού και την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας.
 Προβληματικό οδικό δίκτυο (λακκούβες, μη ύπαρξη ασφάλτου σε ορισμένα σημεία, έλλειψη διαχωριστικών νησίδων). Αποκατάσταση των φθορών του οδικού δικτύου και αναβάθμισής του, μέσα από την απορρόφηση των αδιάθετων κονδυλίων του ΕΣΠΑ, σε συνεργασία με τη Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Πρόθεση μου η καθημερινή συνάντηση και συζήτηση για την επίλυση όλων των προβλημάτων της Τριφυλίας μας με κάθε ένα πολίτη και τους τοπικούς παράγοντες όλων των περιοχών.
Στο άμεσο μέλλον θα σας καταθέσω – παρουσιάσω το οικονομικό και κοινωνικό πρόγραμμα, το οποίο θα είναι ρεαλιστικό, αξιόπιστο και κοστολογημένο.
Η Τριφυλία θα προχωρήσει δεν κάνω πίσω και κάθε μέρα θα δίνω όλες μου τις δυνάμεις για να προχωρήσει μαζί της και κάθε πολίτης της ξεχωριστά. Οι πολίτες της Τριφυλίας ξέρουν καλά, πως μόνο όταν είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το μεγάλο άλμα στο μέλλον γιατί αξίζουμε καλύτερα και μπορούμε καλύτερα.

Τριφυλία Μεσσηνίας, 12 Φεβρουαρίου 2019

Μετά τιμής,
Γεώργιος Λεβεντάκης
Υποψήφιος Δήμαρχος Τριφυλίας