Μέχρι τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 ευνοϊκές ρυθμίσεις και εξοφλήσεις οφειλών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομίας – Οικονομικών & Περιουσίας Γιώργος Φάβας γνωστοποίησε την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου, παρουσία της Διευθύντριας Οικονομικών Γεωργίας Ηλιοπούλου, ότι οι πολίτες, οι οποίοι έχουν βεβαιωμένες οφειλές προς το Δήμο Καλαμάτας, μπορούν να προσέλθουν και να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς το Δήμο έως και τη Δευτέρα 16/9/2019 (4 μήνες από την δημοσίευση σχετικού Νόμου).

Οι οφειλές ρυθμίζονται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη έως και σε 100 δόσεις, ποσού τουλάχιστον 20,00 € εκάστη, με διαγραφή μέρους των προστίμων προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής. Εάν ο πολίτης εξοφλήσει το ποσόν, διαγράφονται όλα τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις.

Ο κ. Φάβας ανέφερε ότι μέχρι σήμερα έχουν προσέλθει 2.560 οφειλέτες και οι 1.948 εξόφλησαν τις οφειλές τους, ενώ 612 τις έχουν ρυθμίσει σε δόσεις. Το ποσό κύριας οφειλής ανέρχεται σε 1.300.653,19 €, το διαμορφωθέν ποσόν με ρύθμιση είναι 775.964,32 € και το όφελος των υπόχρεων ανέρχεται σε 524.688,87 €.

Τα επιπλέον ευεργετήματα είναι:
άρση δέσμευσης φορολογικής ενημερότητας : α) για ρυθμιζόμενη οφειλή έως 5.000,00 € καταβολή του 5%, β) για ρυθμιζόμενη οφειλή έως 5.000,01 € έως 10.000,00 € καταβολή του 10%, γ) για ρυθμιζόμενη οφειλή από 10.000,01 € καταβολή του 20%
αναστολή αναγκαστικών μέτρων : α) με την καταβολή της 1ης δόσης αναστέλλεται η λήψη μέτρων για κινητά και ακίνητα, β) σε κατασχέσεις εις χείρας τρίτων δύναται με αίτηση του οφειλέτη και αφού καταβληθεί το 25% να γίνει άρση.

Επισημαίνεται ότι η Οικονομική Υπηρεσία, μετά τη λήξη της ρύθμισης, θα συνεχίσει τη λήψη κάθε νόμιμου μέτρου για την είσπραξη των βεβαιωμένων οφειλών, για όσους πολίτες δεν θα έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους.

Η απώλεια ρύθμισης επέρχεται στις εξής περιπτώσεις: α) καθυστέρηση καταβολής 3 συνεχόμενων δόσεων, β) μη καταβολή τρεχουσών υποχρεώσεων, γ) υποβολή αναληθών στοιχείων.
Καθυστέρηση δόσης: μηνιαία προσαύξηση κατά 5%.