Μήνυση από το Δήμο Καλαμάτας για ρύπανση περιβάλλοντος στα Ακοβίτικα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μήνυση υποβλήθηκε σήμερα, Παρασκευή 20 Απριλίου 2018, από το Δήμο Καλαμάτας κατά του εργολήπτη ανακατασκευής του πολυκαταστήματος της εταιρείας «ΝΟΤΟS» για απόρριψη κάθε είδους υλικών από αποξηλώσεις (μπάζα, ξύλα κ.λπ.) στα Ακοβίτικα, ακριβώς δίπλα στον εκεί αρχαιολογικό χώρο, αλλά και στο χώρο των αναπλάσεων, προκαλώντας αλγεινή εντύπωση στους επισκέπτες και τους διερχόμενους από την περιοχή.
Μάλιστα, και παρά το γεγονός ότι ο εργολήπτης έλαβε το πρώτο πρόστιμο (600 €) εδώ και τρεις ημέρες, δε λαμβάνει μέτρα απορρύπανσης του χώρου, γι’ αυτό και η εντολή προς τη Δημοτική Αστυνομία είναι να βεβαιώνεται καθημερινά το ανώτατο πρόστιμο.
Η Δημοτική Αστυνομία έχει λάβει οδηγία και ερευνά για την απόρριψη μπάζων, κλαδεμάτων, σκουπιδιών κ.λπ. και αναζητά τους υπεύθυνους, προς τους οποίους επιβάλλονται μηνύσεις και πρόστιμα.