Μελέτη και αξιολόγηση των γηγενών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου στην Τριφυλία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Την περιοχή της πρώην επαρχίας Τριφυλίας επισκέφτηκε από 24-28/5/2017 η κα Θεοδώρα Πιτσώλη, ειδικός αμπελουργίας του Τμήματος Αμπέλου Αθηνών, του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών φυτών και Αμπέλου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας (Π.Ε. Μεσσηνίας) για την μελέτη και αξιολόγηση των γηγενών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου με έμφαση στις ποικιλίες Ροδίτη και Τουρκοπούλα.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με δαπάνη της Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας.

Η κα Πιτσώλη μαζί με υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας επισκέφτηκε αμπελοτεμάχια στις περιοχές Χριστιανουπόλεως, Μουζακίου, Πύργου-Τριφυλίας, Γαργαλιάνων, Βάλτας, Φιλιατρών (Μώραινα), Δωρίου και Ραχών, που σύμφωνα με το Αμπελουργικό Μητρώο είναι εγκατεστημένες οι εν λόγω ποικιλίες, όπου έγινε σήμανση-καταγραφή της θέσης σε σημαντικό αριθμό πρέμνων καθώς λήψη σχετικών παρατηρήσεων σύμφωνα με τον Κώδικα Αμπελογραφικής Περιγραφής του O.I.V (OIV-2009).

Η μελέτη θα συνεχιστεί στα επόμενα βλαστικά στάδια (καρπόδεση έως περκασμό, πλήρης ωρίμανση και χειμέρια ανάπαυση). Μετά την ανάλυση και αξιολόγηση των στοιχείων θα παραδοθεί η σχετική έκθεση των αποτελεσμάτων.