Μηνιαία δραστηριότητα Υπηρεσιών της Γ. Π. Α. Δ. Πελοποννήσου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά την διάρκεια του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017, από τις υφιστάμενες υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου:

-† Συνελήφθησαν συνολικά πεντακόσια εβδομήντα εννέα (579) άτομα και ειδικότερα:

Δύο (2) για ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας.
† Δύο (2) για ληστεία.
† Εξήντα πέντε (65) για κλοπή (και απόπειρες).
† Σαράντα τέσσερα (44) για παράβαση Ν. Περί Ναρκωτικών.
† Δώδεκα (12) για παράβαση Ν. Περί Όπλων.
† Πέντε (5) για απάτη.
† Ένα (1) για βιασμό.
† Είκοσι τρία (23) για παράβαση Ν. Περί Παιγνίων.
† Ένα (1) για εκβίαση.
† Εκατόν ενενήντα οκτώ (198) για παράβαση Ν. Περί Αλλοδαπών.
† Τρία (3) για πλαστογραφία.
† Δύο (2) για κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων.
† Ένα (1) για παραμέληση εποπτείας ανήλικου.
† Ένα (1) για παράνομο υπαίθριο εμπόριο.
† Πέντε (5) για λαθρεμπόριο.
† Πέντε (5) για Γ.Ο.Κ.
† Εβδομήντα πέντε (75) για Κ.Ο.Κ.
† Οκτώ (8) για ενδοοικογενειακή βία.
† Πενήντα τέσσερα (54) για καταδιωκτικά έγγραφα.
†Εβδομήντα δύο (72) για διάφορα αδικήματα (κατ’ έγκληση διωκόμενα, Υγειονομικού Κανονισμού κ.λ.π.).
-† Εξιχνιάσθηκαν:

† Δύο (2) υποθέσεις ανθρωποκτονίας και απόπειρας ανθρωποκτονίας.
Δύο (2) υποθέσεις ληστείας.
† Ογδόντα τέσσερις (84) υποθέσεις κλοπών – διαρρήξεων οικιών, καταστημάτων, οχημάτων κ.λ.π. (και απόπειρες).
† Είκοσι δύο (22) υποθέσεις απάτης.
† Σαράντα δύο (42) υποθέσεις για παράβαση του Ν. Περί Ναρκωτικών.
† Δεκαέξι (16) υποθέσεις για παράβαση του Ν. Περί Όπλων.
† Μία (1) υπόθεση για πλαστογραφία.
† Μία (1) υπόθεση βιασμού.
† Δύο (2) υποθέσεις για κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων.
† Πέντε (5) υποθέσεις λαθρεμπορίου.
† -Κατασχέθηκαν συνολικά:

† Ηρωίνη -11,95- γραμμάρια.
† Κοκαΐνη -4,2- γραμμάρια.
† Κάνναβη -87.397,43- γραμμάρια.
† Ναρκωτικά χάπια 348 .
† Τσιγαριλίκια κάνναβης 6.
† Σπόροι κάνναβης 480.
† Κυνηγετικά όπλα 12.
† Φυσίγγια διαφόρων τύπων, κάλυκες, βολίδες κ.λ.π. 92 .
† Ξίφη, ξιφολόγχες, μαχαίρια, σπάθες, σουγιάδες κ.λ.π. 12.
†Λοιπά Όπλα (Σιδερογροθιές, Συσκευές εκτόξευσης χημικής ουσίας, ράβδοι, συσκευές ηλεκτρικής εκκένωσης κ.λ.π.) 2 .
† Χρηματικό ποσό -5.330 – ευρώ.
† Πλαστά χαρτονομίσματα διαφόρων τύπ ων 32.
† Λαθραίος καπνός -3.920- γραμμάρια.
† Πακέτα λαθραίων τσιγάρων 30.
† Τρίφτες κάνναβης 2.
† Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 3.
† Ζυγαριές ακριβείας 3.
† Οχήματα 4.
† Κινητά τηλέφωνα 3.
† Πλαστικές Μάρκες 1500.
† Παιγνιόχαρτα 260.
-† Κλαπέντα Οχήματα: 103.

-† Ανευρεθέντα Οχήματα: 11.