Μουσείο Χριστιανικής Τέχνης και Ψηφιοποίηση Αρχείων Βουλκάνου στο ΠΕΠ Πελοποννήσου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Μουσείο Χριστιανικής Τέχνης της Μητρόπολης Μεσσηνίας και η ψηφιοποίηση των αρχείων της Μονής Βουλκάνου θα χρηματοδοτηθούν από το ΠΕΠ Πελοποννήσου.

Την πιο πάνω διαβεβαίωση έδωσε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας στον μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο, ο οποίος τον επισκέφθηκε σήμερα Πέμπτη το πρωί, στην Τρίπολη.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για δύο σημαντικά έργα της Μητρόπολης Μεσσηνίας, εγκεκριμένα από το υπουργείο Πολιτισμού, που θα χρηματοδοτηθούν από το ΠΕΠ Πελοποννήσου με πίστωση περί τα 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Αναλυτικότερα, στο ΠΕΠ Πελοποννήσου θα ενταχθεί -με προϋπολογισμό περί τα 2 εκατομμύρια ευρώ- η ολοκλήρωση της κατασκευής του Κειμηλιαρ­χείου – Μουσείου Χριστιανικής Τέχνης της Μητρόπολης Μεσσηνίας, που θα στεγαστεί στο Κορφιωτάκειο ανακατασκευασμένο διατηρητέο, στην πλατεία Υπαπαντής της Καλαμάτας.

Το δεύτερο έργο που θα ενταχθεί στο ΠΕΠ Πελοποννήσου, είναι η ψηφιοποίηση των αρχείων της Μονής Βουλκάνου, έργο προϋπολογισμού περί τις 180.000 ευρώ.