Νέα απορριμματοφόρα και σάρωθρο με leasing στο Δήμο Καλαματας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ετοιμάσθηκαν για το Δήμο Καλαμάτας και θα του παραδοθούν στις προσεχείς ημέρες δύο απορριμματοφόρα οχήματα και ένα σάρωθρο, που αποκτήθηκαν μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) διάρκειας 5 ετών και ύψους 562.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24%. Ανάδοχος είναι, κατόπιν διαγωνισμού, η εταιρεία Α. Καούσης ΑΕ.

Το πρώτο απορριμματοφόρο είναι τύπου πρέσας με χωρητικότητα 16 κυβικά μέτρα. Το δεύτερο έχει τα ίδια χαρακτηριστικά, ενώ είναι εξοπλισμένο και με γερανό οροφής για υπόγειους κάδους. Το αναρροφητικό σάρωθρο έχει χωρητικότητα 4 κυβικά μέτρα.
Μετά την αποπληρωμή των μισθωμάτων, με αντίτιμο ύψους ενός ευρώ, τα οχήματα αυτά θα περιέλθουν στην κυριότητα του Δήμου Καλαμάτας.
Με τον τρόπο αυτό, ο Δήμος Καλαμάτας θα αποκτήσει αναγκαίο σύγχρονο εξοπλισμό χωρίς άμεση δέσμευση χρηματικών πόρων, αλλά με αποπληρωμή σε βάθος πενταετίας.