Νέος τάπητας στο γήπεδο «Παναγιώτης Μπαχράμης» 201.981,12 ευρώ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018 η υπ’ αριθμ. 48/2018 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας, στην οποία ελήφθησαν αποφάσεις επί διαφόρων θεμάτων:

• Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Αλλαγή πλαστικού τάπητα στο γήπεδο ¨Παναγιώτης Μπαχράμης¨ στο ανατολικό κέντρο του Δήμου Καλαμάτας».

Εγκρίθηκαν όσον αφορά σε παρέμβαση για την αλλαγή του παλαιού και φθαρμένου πλαστικού τάπητα, με καινούργιο, στο γήπεδο ποδοσφαίρου Παναγιώτης Μπαχράμης, που βρίσκεται στο Ανατολικό Κέντρο της Καλαμάτας.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 201.981,12 ευρώ με το ΦΠΑ. Ο υφιστάμενος πλαστικός τάπητας θα απομακρυνθεί, θα βελτιωθεί η επιφάνεια του γηπέδου κατά την ιδιότητα αυτής ως επίπεδης και θα γίνει η προμήθεια, μεταφορά, γραμμογράφηση και παράδοση έτοιμου για χρήση πλαστικού τάπητα τελευταίας γενιάς, επιφάνειας 6.400 τετραγωνικών μέτρων, στο γήπεδο Παναγιώτης Μπαχράμης.