Νέο υβριδικό χλοοτάπητα αποκτά το Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δήμου Καλαμάτας και του ΝΠΔΔ «Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Καλαμάτας», υπεγράφη την Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021 για την υλοποίηση της προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», προϋπολογισμού 360.517,60€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Φορέας χρηματοδότησης και υλοποίησης είναι η Περιφέρεια, κύριος του έργου ο Δήμος Καλαμάτας και φορέας λειτουργίας ο Αθλητικός Οργανισμός.

Σημειώνεται ότι οι εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας έχουν καθημερινά μεγάλη επισκεψιμότητα και χρήση από μεγάλο αριθμό πολιτών και αθλητών Ελλήνων και αλλοδαπών. Λόγω όμως της παλαιότητας των κατασκευών χρήζει παρεμβάσεων για τη βελτίωση της λειτουργικότητας σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις.

255979190 1423438854718451 5129016719749809190 n

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, οι προμήθειες που είναι απαραίτητες να γίνουν είναι οι εξής:

1. Προμήθεια υλικών επιφανειακής απορροής.

2. Προμήθεια αμμουδερού υποστρώματος ποταμού, κατάλληλης κοκκομετρικής σύστασης και κατάλληλων φυσικοχημικών ιδιοτήτων.

3. Προμήθεια αρδευτικών υλικών κατάλληλων προδιαγραφών καθώς και δίδυμου συστήματος αντλιών.

4. Προμήθεια φυσικού χλοοτάπητα.

5. Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα για υβριδικό σύστημα.

Η υπογραφή της Π.Σ. από τον Δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο, τον Περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα και τον πρόεδρο του Αθλητικού Οργανισμού Παναγιώτη Βασιλόπουλο, έγινε παρουσία των Αντιπεριφερειάρχων Στάθη Αναστασόπουλου, Βασίλη Καπέλιου και Άννας Καλογεροπούλου καθώς και του εκπροσώπου της ΠΑΕ «Καλαμάτα» Γιώργου Ράλλη.