«Ναι» στην πρόταση για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη από το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στη 15η/2017 συνεδρίασή του συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, την Πέμπτη 18 Μαΐου 2017 και έλαβε αποφάσεις επί 34 θεμάτων, εκ των οποίων ένα εκτός ημερήσιας διάταξης.

 

vaa-perioxes-parembashs

Εγκρίθηκε η πρόταση της Δημοτικής Αρχής, που αφορά στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, με σκοπό να υποβληθεί για χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Πελοποννήσου του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Η πρόταση, την οποίαν μπορείτε να δείτε εδώ, υποβλήθηκε ήδη στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Επίσης, με απόφαση του Δημάρχου, συνεστήθη Ενδιάμεσος (τοπικός) Φορέας Διαχείρισης Δήμου Καλαμάτας, όπως αυτός εγκρίθηκε με την 256/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, υπό την εποπτεία του τμήματος Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου Καλαμάτας.
Οι αρμοδιότητες του Ενδιαμέσου Φορέα Διαχείρισης Δήμου Καλαμάτας είναι η αξιολόγηση των προτάσεων, οι οποίες θα υποβληθούν στο πλαίσιο της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, μόνο ως προς τη συνάφειά τους αφενός με την ΣΒΑΑ Δήμου Καλαμάτας και αφετέρου με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020.
Η στελέχωση του Ενδιαμέσου Φορέα Διαχείρισης Δήμου Καλαμάτας ορίσθηκε ως κάτωθι:
1. Ανδρικοπούλου Ευγενία, ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος του τμήματος Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Θεμάτων
2. Κουφοσωτήρης Θεοφύλακτος, ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MSc Διαχείρισης Τεχνικών Έργων, υπάλληλος του τμήματος Εκτέλεσης Έργων
3. Μαραβά Γεωργία, ΠΕ Διοικητικού, υπάλληλος του τμήματος Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Θεμάτων
4. Τριανταφυλλίδη Βασιλική, ΠΕ Διοικητικού–Οικονομικού MSc Διασφάλιση Ποιότητας, προϊσταμένη του τμήματος Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Θεμάτων
5. Φράγκος Βασίλειος, ΠΕ 1 Οικονομολόγων, MSc Τραπεζική Οικονομική, υπάλληλος του Γραφείου Δημάρχου και Αιρετών.
Η Αστική Αρχή (Δήμος Καλαμάτας) δεσμεύεται ότι οι προαναφερόμενοι υπάλληλοι δε θα συμμετάσχουν στην υλοποίηση ή και επίβλεψη δράσεων /έργων / πράξεων, τις οποίες θα έχουν αξιολογήσει.
Η Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων Παναγιώτα Ντίντα ορίσθηκε συντονίστρια της ΣΒΑΑ Δήμου Καλαμάτας.