Ξεκινάν τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης στην Καλαμάτα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συνεχίζει τη λειτουργία του το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης στην Καλαμάτα με τέσσερα διαφορετικά προγράμματα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Καλαμάτας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Καλαμάτας στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Καλαμάτα μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1 Δεξιότητες Αυτόνομης Διαβίωσης 25
2 Εθελοντισμός και Κοινωνική Δράση 25
3 Ηλεκτρονικά Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (SocialMedia) 25
4 Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία 25

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

 Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης: Τηλ. : 2721360824, 2721360764. Υπεύθυνος Επικοινωνίας : κ. Κόκκιζας Αναστάσιος.  Email: an.kokkizas@kalamata.gr.  Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.      


Πηγή: https://www.kalamata.gr/