Οδηγίες από την ΔΑΟΚ Μεσσηνίας για την φυτοπροστασία της ελιάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τα κυριότερα προβλήματα φυτοπροστασίας της ελιάς επισημαίνει η ΔΑΟΚ Μεσσηνίας (Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής) σε σχετική ανακοίνωσή της που απευθύνει προς τους ελαιοπαραγωγούς της περιοχής ευθύνης της.

Στην εν λόγω ανακοίνωση τονίζεται ότι παρατηρείται ανομοιομορφία στην καρπόδεση των ελαιοδένδρων, η οποία οφείλεται στις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά την περίοδο της ανθοφορίας και καρπόδεσης, ενώ λόγω των ιδιαίτερων καιρικών συνθηκών που επικρατούν την περίοδο αυτή, από την ΔΑΟΚ Μεσσηνίας επισημαίνονται τα κυριότερα προβλήματα φυτοπροστασίας:

ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ

Η κρισιμότερη περίοδος για την προστασία της παραγωγής από τον πυρηνοτρήτη θεωρείται η περίοδος της καρπόβιας γενεάς, η οποία δύναται να επιφέρει ουσιαστικές ζημιές στην ήδη διαμορφωθείσα παραγωγή. Μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας έχουν ελαιώνες με μέτρια καρποφορία.

Η παρακολούθηση του πληθυσμού γίνεται με χρήση φερομονικών παγίδων και με βάση τις συλλήψεις των αρσενικών ενηλίκων, προβλέπεται η ένταση της προσβολής. Ο μεγάλος αριθμός συλλήψεων δεν οδηγεί πάντα σε σοβαρές ζημιές, εξ αιτίας του γεγονότος ότι σε ξηροθερμικές συνθήκες (Ιούνιο, Ιούλιο) τα αυγά του πυρηνοτρήτη μπορεί να αφυδατωθούν και να νεκρωθούν.

Η αντιμετώπιση του εντόμου γίνεται με επέμβαση που πραγματοποιείται 6 – 8 ημέρες από την αύξηση των συλλήψεων των αρσενικών ή 10 – 12 ημέρες από τις πρώτες συλλήψεις των αρσενικών στις φερομονικές παγίδες.

ΡΥΓΧΙΤΗΣ

Είναι μικρό κολεόπτερο, ερυθροκεραμιδί χρώματος, μήκους 5 – 6 mm με χαρακτηριστικό ρύγχος. Συμπληρώνει μία γενεά ανά δύο έτη. Οταν δημιουργηθούν οι καρποί τρέφεται απ’ αυτούς τρυπώντας τη σάρκα με το ρύγχος του.

Η παρουσία του εντόμου διαπιστώνεται με απότομα τινάγματα κλάδων ελιάς μήκους 50 – 60 εκ. πάνω από κάποιον υποδοχέα (π.χ. πλαστικό δοχείο, τούλι κλπ), νωρίς το πρωί, με σκοπό την κατάρριψη των εντόμων και την καταμέτρησή τους. Ψεκασμός θα πρέπει να γίνει εάν βρεθούν στο στάδιο της έναρξης ανάπτυξης των καρπών της ελιάς κατά μέσο όρο 3 – 4 άτομα του εντόμου ανά κλάδο ελιάς από τουλάχιστον 10 τινάγματα τυχαία επιλεγμένων κλάδων.

ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ

Την περίοδο αυτή οι προνύμφες του εντόμου προσβάλουν εκτός από τα φύλλα και τους καρπούς. Σε φυτώρια, νεαρά δέντρα και σ’ αυτά που έχει γίνει κλάδεμα ανανέωσης, η μαργαρόνια μπορεί να προκαλέσει και κατά την περίοδο αυτή, αξιόλογη ζημιά.

Οταν διαπιστώνεται έντονη προσβολή στην τρυφερή βλάστηση και στους καρπούς, συνιστάται επέμβαση, φροντίζοντας να λούζονται και οι λαίμαργοι βλαστοί στη βάση του δέντρου.

Καταλήγοντας στην ανακοίνωσή της, η ΔΑΟΚ Μεσσηνίας τονίζει ότι “οι παραγωγοί, προκειμένου να πάρουν την απόφαση επέμβασης ή όχι και πότε, καλούνται να λαμβάνουν υπόψη τους τις δικές τους παρατηρήσεις και το ιστορικό του κάθε ελαιώνα, σε συνεργασία πάντα με τον γεωπόνο σύμβουλό τους. Θα πρέπει να χρησιμοποιούν μόνον εγκεκριμένα γεωργικά φάρμακα, να διαβάζουν και να εφαρμόζουν προσεκτικά τις οδηγίες στις ετικέτες των σκευασμάτων για να αποφεύγουν τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Για αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας σε ενδεχόμενους επαναληπτικούς ψεκασμούς να αποφεύγουν τη χρήση σκευασμάτων της ίδιας ομάδας δράσης. Να παρακολουθούν τα δελτία καιρού για να ενημερώνονται και να αποφεύγουν τους ψεκασμούς όταν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι κατάλληλες (βροχή ή δυνατός άνεμος).