Οδηγίες για τη λειτουργία προνοιακών δομών ανοικτής φροντίδας από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόσθετες οδηγίες για τη λειτουργία προνοιακών δομών ανοικτής φροντίδας, ως προς τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-μεΑ), καθώς και τα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) αποστέλλει με σχετική της εγκύκλιο η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου.

 

Την εγκύκλιο μπορείτε να δείτε εδώ:

Εγκύκλιος ΩΞΞΘ46ΜΤΛΚ-ΩΛ6-1-2