Οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Μεσσήνης. Αναπληρωτής δημάρχου ο Τάσος Παπαγεωργίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
φωτο αρχείου

Ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος όρισε σήμερα ως αντιδημάρχους τους κάτωθι δημοτικούς συμβούλους: Δημήτρη Γαλιάτσο, Παναγιώτη Γιαννόπουλο, Δημήτρη Καλοφωλιά, Χαράλαμπο Μακρή, Αναστάσιο Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνο Ρούτση και Ελένη Τσέλιου-Μουρούφα, στους οποίους μεταβίβασε συγκεκριμένες αρμοδιότητες.

Ειδικότερα:

1. Στον κ. Δημήτριο Γαλιάτσο, μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες: Καθημερινότητας, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης καθώς και του Τμήματος Συντήρησης Υποδομών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.

2. Στον κ. Παναγιώτη Γιαννόπουλο μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες: Υγείας, Πολιτικής Προστασίας και Συντήρησης Οχημάτων.

3. Στον κ. Δημήτρη Καλοφωλιά μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες: της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πολεοδομίας και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων εκτός από τις αρμοδιότητες του Τμήματος Συντήρησης Υποδομών

4. Στον κ. Χαράλαμπο Μακρή μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τις αρμοδιότητες σε θέματα Αθλητισμού εκτός από τις αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας.

5. Στον κ. Αναστάσιο Παπαγεωργίου μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Οργάνωσης, Τουρισμού, Πληροφορικής και Επικοινωνιών(ΤΠΕ).

6. Στον κ. Κωνσταντίνο Ρούτση μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας.

7. Στην κα Ελένη Τσέλιου – Μουρούφα μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, τις αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και θέματα Νομικών Υποθέσεων.

Η θητεία τους ορίζεται από 9 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 31 Αυγούστου 2020.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αναστάσιος Παπαγεωργίου που αναπληρώνει το Δήμαρχο.