Οι δημοτικοί σύμβουλοι που εκλέγονται στη Μεσσηνία ανά Δημοτική Ενότητα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η υπουργική απόφαση για την εκλογή των δημοτικών συμβούλων.

Η υπουργική απόφαση για τον ορισμό του αριθμού δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 25 του Ν. 3852/2010 με βάση τον μόνιμο πληθυσμό, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1056/29-03-2019/τχ Β΄, όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή.

Ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων – και συνακόλουθα ο αριθμός των εδρών του Δ.Σ. ανά Δημοτική Ενότητα – για όλους τους δήμους του νομού Μεσσηνίας, ορίζεται ως εξής: