Οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ορίστηκαν σήμερα ως Αντιδήμαρχοι του Δήμου Καλαμάτας από το δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο οι κάτωθι δημοτικοί σύμβουλοι:

1. Γεώργιος Φάβας: Αντιδήμαρχος Οικονομίας – Οικονομικών & Περιουσίας

2. Ελένη Αλειφέρη: Αντιδήμαρχος Τοπικής Ανάπτυξης, Τουρισμού & Επιχειρηματικότητας

3. Νικόλαος Μπασακίδης: Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Νέων Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

4. Παύλος Κλάδης: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας & Διοικητικών Υπηρεσιών

5. Δημήτριος Μαστραγγελόπουλος: Αντιδήμαρχος Συντήρησης Υποδομών & Δημοτικών Ενοτήτων

6. Ιωάννης Μπάκας: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας

      Η θητεία ορίζεται από 4 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 31 Οκτωβρίου 2020, με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμα έτος αν αξιολογηθούν θετικά οι επιδόσεις τους. Το έργο των Αντιδημάρχων θα συνεπικουρούν εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι οι οποίοι θα ορισθούν με νεότερη απόφαση.

Αναπληρωτής Δημάρχου για το 1ο έτος της νέας δημοτικής περιόδου θα είναι ο Νικόλαος Μπασακίδης.