Οι σταυροί στη Μεσσηνία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με καταγεγραμμένο το 68,04% σύμφωνα με τα στοιχεία του  Υπουργείου Εσωτερικών οι σταυροί προτίμησης για τα δύο  κόμματα που εκλέγουν βουλευτές στη Μεσσηνία διαμορφώνονται ως εξής:

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

40.888

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου 14.227

ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) του Παναγιώτη 10.240