Ολοκληρώθηκε η ημερίδα ενημέρωσης για την διαχείριση αρδευτικού νερού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ολοκληρώθηκε στο Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Κυπαρισσίας του ΕΛ.Γ.Ο., ημερίδα ενημέρωσης και συλλογής απαιτήσεων παραγωγών και γεωπόνων της επαρχίας Τριφυλίας, για τις υπηρεσίες και τις τεχνολογίες που θα δοκιμάσει πιλοτικά το 2019-20 στην περιοχή, το έργο GreenWaterDrone (www.greenwaterdrone.gr), που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ / ΕΠΑνΕΚ μέσω της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ – Δημιουργώ» με αντικείμενο την εξοικονόμηση αρδευτικού νερού.

Το 80-85% του συνόλου των υδάτινων πόρων στην Ελλάδα δαπανάται για άρδευση, ενώ ένα μεγάλο μέρος (40-60%) των υδάτων αυτών, χάνεται σε διαρροές των δικτύων άρδευσης και λόγω υπεράρδευσης & έλλειψης προγραμματισμού.

Η σταδιακή μείωση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων από την υπεράντληση μέσω γεωτρήσεων και την αύξηση της υφαλμύρωσης, κάνει την εξοικονόμηση αρδευτικού νερού καλής ποιότητας, κρίσιμη παράμετρο βιωσιμότητας του αγροτικού κλάδου, ειδικά για καλλιέργειες με μεγάλες υδατικές απαιτήσεις, όπως τα κηπευτικά που παράγονται στην Τριφυλία.

Πολλές διαφορετικές τεχνολογίες προτείνονται για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Η καινοτομία που εισάγει το GreenWaterDrone αφορά στον τρόπο μέτρησης και εφαρμογής του Δείκτη Υδατικής Καταπόνησης (CWSI):

⦁ για τον υπολογισμό σε σχεδόν πραγματικό χρόνο της ανάγκης άρδευσης (δυναμικός προγραμματισμός),
⦁ με χαμηλότερο κόστος σε σχέση με υπάρχοντα επίγεια συστήματα (υπέρυθρων αισθητήρων),
⦁ μεγαλύτερη ακρίβεια και δυνατότητες σε σχέση με υπάρχοντα δορυφορικά συστήματα τηλεμετρίας
⦁ ελαχιστοποίηση της επέμβασης στην καλλιέργεια με χρήση πολυκόπτερων (drones).

ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΜΑΤΕΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Το έργο σχεδιάζει και αναπτύσσει υπηρεσίες, που περιλαμβάνουν ειδοποίηση (alerting) του χρήστη μέσω σταθερής (PC) ή κινητής συσκευής (smartphone) για την ανάγκη άρδευσης (η οποία μπορεί να εφαρμόζεται με κατάλληλους αυτοματισμούς σε υπάρχον αρδευτικό σύστημα), δυναμική επιτήρηση (surveillance) της καλλιέργειας (εικόνες / video σε πραγματικό χρόνο σε έκτακτες περιπτώσεις φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών, τακτικές πτήσεις drone για φωτογραμμετρία και θερμογραφική αποτύπωση καλλιεργειών) και κλιμάκωση του προγραμματισμού άρδευσης, με προβολή των αποτελεσμάτων (υπο προϋποθέσεις) σε επίπεδο Νομού / Περιφέρειας, ως εργαλείο μελέτης και σχεδίασης πολιτικής νερού.

Την ημερίδα άνοιξε με χαιρετισμό ο Δ/ντής Αγροτικής Οικονομίας Τριφυλίας κ. Αντώνης Παρασκευόπουλος, με την συνεργασία και ουσιαστική συνδρομή του οποίου προετοιμάστηκε το έργο, και ξεκίνησε η υλοποίησή του.

Τέλος έγινε η παρουσίαση των εταίρων και των εφαρμογών, από τον Συντονιστή του έργου κ. Γιώργο Κακαλέτρη, CTO της εταιρείας CITE. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν η μέθοδος, η καινοτομία και ο εξοπλισμός, από τον Αν. Καθ. του Γεωπονικού Παν. Αθηνών Δρ. Αλεξανδρή Σταύρο, Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και υπεύθυνο πιλοτικών δοκιμών.
Μετά την παροχή διευκρινίσεων στις ερωτήσεις του κοινού, παρουσιάστηκε μία τεχνοοικονομική σύνοψη των υπηρεσιών του έργου από τον Επικ. Καθ. ΤΕΙ Πελοποννήσου Δρ. Μηχ. Φιλιππόπουλο Πάνο, υπεύθυνο σχεδιασμού του συστήματος.

Επιμέλεια ΓΙΑΝ.ΜΠ.