Ολοκληρώθηκε η πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης της Κηπούπολης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ολοκληρώθηκε η πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης της Κηπούπολης και θα αναρτηθεί την επόμενη εβδομάδα, για διάστημα 15 ημερών. Όπως ανέφερε, σήμερα Πέμπτη 11 Μαΐου 2017, η Αντιδήμαρχος Παναγιώτα Ντίντα, μιλώντας στους δημοσιογράφους, η πράξη εφαρμογής έχει ανασυνταχθεί εν συνόλω, λόγω της εφαρμογής του Νόμου 4315 / 2014, που αλλάζει τις εισφορές και εξαιτίας της έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που διαμόρφωσε την αρτιότητα στα 800 τετραγωνικά μέτρα, αντί 600 τετραγωνικών μέτρων που ήταν αρχικά. Η Αντιδήμαρχος επεσήμανε ότι θα δοθεί η δυνατότητα αρτιότητας σε οικόπεδα 300 τετραγωνικών μέτρων, κατά παρέκκλιση, επισημαίνοντας πως αυτό αφορά στο 80% με 90% των οικοπέδων.

Στο πλαίσιο της ανάρτησης θα υπάρξει η δυνατότητα κατάθεσης ενστάσεων, επί των οποίων θα αποφανθεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου και με απόφαση του Περιφερειάρχη θα εγκριθεί, τελικά, η πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης Κηπούπολης.
Η Αντιδήμαρχος κάλεσε όλους τους ιδιοκτήτες να ελέγξουν την τακτοποίηση του οικοπέδου τους, δεδομένου ότι η πράξη εφαρμογής έχει ανασυνταχθεί στο σύνολό της.
Με τη συγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη εντάσσονται στο σχέδιο πόλεως 230 στρέμματα μιας περιοχής, η οποία υφίσταται οικιστικές πιέσεις, διότι βρίσκεται μέσα στον αστικό ιστό της Καλαμάτας. Η εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης θα βοηθήσει την ορθολογική ανάπτυξη της Κηπούπολης.