Ομόφωνες αποφάσεις στην Οικονομική Επιτροπή λόγω απουσίας της αντιπολίτευσης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Mε ομόφωνες αποφάσεις έληξε η τελευταία συνεδρίαση στην Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας με τέσσερα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Παρότι ομοφωνία δύσκολα βλέπουμε σε συνεδριάσεις επιτροπών ο κύριος λόγος ήταν ότι απουσίαζε η αντιπολίτευση από τα έδρανα.
Στην ημερήσια διάταξη εγκρίθηκε το 1ο θέμα για τον «καθορισμό όρων του ανοικτού διαγωνισμού “Δημοτική Δημοτική Οδοποιία ΔΕ Αετού”», προϋπολογισμού 49.989,56 ευρώ ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 16 Νοεμβρίου. Το δεύτερο θέμα που πέρασε γρήγορα ήταν σχετικά με τον «Καθορισμός όρων του συνοπτικού διαγωνισμού “Προμήθεια Πινακίδων”», προϋπολογισμού 34.999 ευρώ, ο οποίος διεξάγεται τελικά στις 8 Νοεμβρίου. Με τον ίδιο τρόπο εγκρίθηκε το θέμα με τον  «Καθορισμό όρων του συνοπτικού διαγωνισμού “Προμήθεια Επίπλων”», προϋπολογισμού 29.731,42 ευρώ, ενώ το τελευταίο θέμα στην σύντομη συνεδρίαση αποτέλεσε η επικύρωση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «Δημοτική Οδοποιία ΔΕ Αετού».