Ορκωμοσία νέων υπαλλήλων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ορκίσθηκαν ενώπιον του Δημάρχου, σήμερα Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023 και ανέλαβαν υπηρεσία δύο νέοι υπάλληλοι. Συγκεκριμένα, η νεοδιοριζόμενη (προκήρυξη 13Κ) Βασιλική Βούλγαρη, ειδικότητας ΠΕ Γεωτεχνικού (Κτηνιάτρων), τοποθετήθηκε στη Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Επίσης, ο νεοδιοριζόμενος (προκήρυξη 3Κ) Φίλιππος Μαρκολέφας, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών, τοποθετήθηκε στη Διεύθυνση Απορριμμάτων και Οχημάτων του Δήμου.