Ούτε 12 ούτε 9 ανεμογεννήτριες δεν θα πληγώσουν την καρδιά του Μαινάλου!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Όπως αναφέρουν στις αρνητικές γνωμοδοτήσεις τους στη διαβούλευση του έργου το 2021 η Δ/νση Δασών Αρκαδίας, το Δασαρχείο Βυτίνας και η Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης:

«Το πολύμορφο, έντονο ανάγλυφο και η αλληλοδιαδοχή οικοτόπων της περιοχής του Μαινάλου (αλπικών, συστάδες ελάτης, μικτά δάση αείφυλλων-πλατύφυλλων, χορτολιβαδικές κ.λ.π.) που αναπτύσσεται το προτεινόμενο έργο συνθέτουν ένα μοναδικό οικοσύστημα από άποψη βιοποικιλότητας και αισθητικής αξίας».

Για την υλοποίηση του αιολικού σταθμού και των συνοδών έργων «θα απαιτηθεί κατακερματισμός των δασικών εκτάσεων και αλλοίωση του φυσικού τοπίου γεγονός που θα προκαλέσει μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο δασογενές περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα». Οι 9 ανεμογεννήτριες «θα διασπαρθούν στο ζωτικό χώρο της ορνιθοπανίδας και της πανίδας, με ότι αυτό συνεπάγεται για τα διαβιούντα είδη, κάποια εκ των οποίων είναι σπάνια και απειλούμενα με εξαφάνιση».

Η εγκατάσταση του αιολικού σταθμού «θα επηρεάσει τη μελισσοκομία, καθώς εκατομμύρια μέλισσες θα προσκρούουν στα πτερύγια των ανεμογεννητριών, με αποτέλεσμα η μελισσοκομία να δεχθεί μεγάλο πλήγμα με ταυτόχρονη μείωση της παραγωγής του εξαιρετικού μελιού βανίλιας.»

«Το ελατοδάσος Μαινάλου ασκεί προστατευτικό χαρακτήρα στο έδαφος και συμβάλλει στον εμπλουτισμό των υπόγειων υδροστρωμάτων απαραίτητων για την άρδευση και ύδρευση των οικισμών. Η εγκατάσταση του Α/Π δύναται να επηρεάσει με τις εκτεταμένες εκσκαφές τον υδροφόρο ορίζοντα, τη ροή των όμβριων υδάτων και υπογείων διαδρομών».

«Η αιτούμενη περιοχή περιβάλλεται από παραδοσιακούς οικισμούς όπως Πιάνα, Χρυσοβίτσι, Ελάτη, Αλωνίσταινα, Βυτίνα οι οποίοι συγκροτούν ένα πολιτισμικό απόθεμα και σε συνδυασμό με την ιστορικότητα της περιοχής, το εξαιρετικό φυσικό τοπίο του ελατοδάσους και των άλλων οικοτόπων, το δίκτυο των μονοπατιών και άλλες δράσεις ήπιας οικοανάπτυξης αποτελούν ελκυστικούς τουριστικούς προορισμούς με ότι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία της Αρκαδίας».

Αυτά τα ενδεικτικά που παραθέσαμε όπως και οι λοιπές παρατηρήσεις των Δασικών Υπηρεσιών αποτελούν δομικά χαρακτηριστικά του Μαινάλου και βάσει νομοθεσίας (άρθρο 3 ΦΕΚ Β 1077-2012, Γνμδ.ΝΣΚ 125/2016, Y.A. 144568/4102/2-8-2016) δεν μπορούν να παρακαμφθούν από καμία τροποποίηση βάσει υποδείξεων του Υπουργείου Πολιτισμού και των Υπηρεσιών του.

Το Μαίναλο είναι πηγή ζωής, όχι κερδοσκοπίας και μας χρειάζεται να το υπερασπιστούμε

– Στην εικόνα αποτυπώνονται οι 9 ανεμογεννήτριες από τον Γεωπληροφοριακό Χάρτη της ΡΑΑΕΥ RAE GeoPortal με βάση την τροποποιημένη βεβαίωση παραγωγού.
– Οδηγίες πλοήγησης στο Χάρτη της ΡΑΑΕΥ https://www.youtube.com/watch?v=2CBRRPiaurw

SOS Μαίναλο