Ο Δήμαρχος Καλαμάτας στο συνέδριο για τη διαχείριση απορριμμάτων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στο συνέδριο με θέμα «Το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) & η εφαρμογή των Περιφερειακών Σχεδίων» (ΠΕΣΔΑ), που διεξήχθη στο Μυστρά, έλαβε μέρος ο Δήμαρχος Καλαμάτας Παν. Νίκας, σήμερα Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018.

Το συνέδριο οργάνωσαν η ΚΕΔΕ, το Δίκτυο ΦΟΔΣΑ, ο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου και το Δίκτυο «Βιώσιμη Πόλη» και συμμετείχαν ο Δήμος Σπάρτης, η ΠΕΔ και η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Μιλώντας στο συνέδριο, ο Π. Νίκας ζήτησε τη συνεργασία όλων για να τελειώσει η τραγωδία των σκουπιδιών στην Πελοπόννησο.

Η συνεργασία θα πρέπει να βασισθεί στη Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) – διαγωνισμό της Περιφέρειας, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν, αφού από κανέναν δεν κατατέθηκε – και κυρίως από την Κυβέρνηση – άλλη πρόταση.

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας αναφέρθηκε στο κόστος διαχείρισης, που είναι στην Ήπειρο 87 ευρώ ανά τόνο, στη Δυτική Μακεδονία 80 ευρώ, στο Νομό Ηλείας 100 έως 110 ευρώ και στην Πελοπόννησο γύρω στα 100 ευρώ ανά τόνο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σε όλες τις περιπτώσεις.

Ζήτησε, επίσης, τη διεκδίκηση όλων των βελτιώσεων που πέτυχε (;) η Κυβέρνηση, καθώς και να υπάρξουν ίδιο κόστος διαχείρισης για όλους στην Πελοπόννησο, αντισταθμιστικά οφέλη για τους Δήμους και τους κατοίκους των χώρων εγκατάστασης των εργοστασίων, νέος φορέας (Α.Ε.) διαχείρισης με συμμετοχή των Δήμων και της Περιφέρειας και κατάργηση των ΦΟΔΣΑ, φροντίδα για τη μείωση του κόστους συλλογής των απορριμμάτων και άμεση χρηματοδότηση για την οργάνωση των Πράσινων Σημείων.