Ο Δήμος Καλαμάτας θα προχωρήσει σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων για χρέη ιδιωτών και νομικών προσώπων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σε 14.000.000 ευρώ ανέρχονται τα χρέη ιδιωτών και νομικών προσώπων προς το Δήμο Καλαμάτας, αποτέλεσμα και αυτό της οικονομικής κρίσης. Τα χρήματα αυτά οφείλονται από 33.180 πρόσωπα. Όμως, το 50% των οφειλών, δηλαδή 7.500.000 ευρώ οφείλονται από 242 πρόσωπα, φυσικά ή νομικά. Αυτά οφείλουν από 5.000 ευρώ και πάνω.

Μέχρι τώρα, ο Δήμος προσπαθούσε με ειδοποιητήριες επιστολές και δέσμευση του ΑΦΜ να εισπράξει τα οφειλόμενα, με μέτρια αποτελέσματα.
Στο εξής, όμως, ο Δήμος Καλαμάτας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου και τις ρητές εντολές του Υπουργείου Οικονομικών, πέρα από τις ειδοποιητήριες επιστολές, θα προχωρήσει σε δεσμεύσεις κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων. Ο χρόνος αναμονής θα τελειώσει με την ψήφιση του νόμου, ο οποίος εμπεριέχει ευεργετικές διατάξεις για τους οφειλέτες του Δημοσίου.