Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας για το κτηματολόγιο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Άμεση προσοχή για τα δικαιώματα των πολιτών έχει καταστήσει σαφές με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο, η οποία ξεκίνησε στη Μεσσηνία και θα ολοκληρωθεί πριν το καλοκαίρι πιθανόν. Σε επιστολή του συλλόγου υπογραμμίζονται τα ακόλουθα:

Στις 25 Φεβρουαρίου 2019 άρχισε η κτηματογράφηση στην Μεσσηνία και ειδικότερα στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας. Η προθεσμία δηλώσεων είναι 3 μήνες για κατοίκους εσωτερικού και 6 μήνες για κατοίκους εξωτερικού. Φυσικά και νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να δηλώσουν τα εμπράγματα δικαιώματά τους επί γεωτεμαχίων και ευρισκομένων εντός αυτών κτισμάτων. Η δήλωση δικαιώματος υποβάλλεται στα γραφεία κτηματογράφησης που λειτουργούν α) Στην Κυπαρισσία στο Δημαρχείο β) στα Φιλιατρά στο Δημαρχείο και γ) στους Γαργαλιάνους στο Δημαρχείο δ) στο Δώριο στο Δημαρχείο κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας τους. Η δήλωση γίνεται και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα ktimatologio.gr

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν μόνοι τους τα δικαιώματά τους και ηλεκτρονικά. Ο εντοπισμός του ακινήτου μπορεί να γίνεται και από τους δικαιούχους με την βοήθεια της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εντοπισμού ακινήτου της κτηματολόγιο α.ε. , αλλά σε δύσκολες περιπτώσεις εντοπισμού και για την αποφυγή λαθών θα πρέπει να συμβουλεύονται μηχανικό-τοπογράφο.

Οι δικαιούχοι, για κάθε νομικό θέμα που ανακύπτει σχετικά με το εμπράγματο δικαίωμά τους, τους τίτλους τους, κ.λ.π. θα πρέπει να συμβουλεύονται το δικηγόρο τους, διότι αφενός μεν θα προκύψουν περιπτώσεις όπως π.χ. κτήση με χρησικτησία, κληρονομιά χωρίς αποδοχή, διαφορά εμβαδού στον τίτλο και στην αποτύπως, αφετέρου δε διότι θα πρέπει να ενημερωθούν έγκυρα και έγκαιρα για τις διαδικασίες διόρθωσης /ένστασης και τις νομικές συνέπειες της ανάρτησης.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ, να μην χαθούν οι προθεσμίες, γιατί προβλέπεται ηλεκτρονική προ-ανάρτηση και μόνο μια ανάρτηση, η οποία μπορεί να προσβληθεί με αίτηση προδήλου σφάλματος και με ένσταση στις προθεσμίες που θέτει ο νόμος 2308/1995.