Ο εορτασμός της Εργατικής Πρωτομαγιάς στην Καλαμάτα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στην Καλαμάτα, πραγματοποιήθηκαν δύο συγκεντρώσεις. Η πρώτη συγκέντρωση έγινε στις 10.00 το πρωί από το ΠΑΜΕ στην κεντρική πλατεία της πόλης και ακολούθησε πορεία και κατάθεση στεφανιών στο  μνημείο των λιμενεργατών στο λιμάνι.

Η δεύτερη συγκέντρωση πραγματοποίηθηκε στις 10.30 από το Εργατικό Κέντρο και το Νομαρχιακό τμήμα ΑΔΕΔΥ στο μνημείο των λιμενεργατών στο λιμάνι της πόλης.