Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Π. Νίκας, ως πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών της ΕΝΠΕ, στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με την ιδιότητά του ως πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών της ΕΝΠΕ (Ενωση Περιφερειών Ελλάδας) συμμετείχε σήμερα Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου, μέσω τηλεδιάσκεψης, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας στην συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής.

Η συνεδρίαση της εν λόγω Επιτροπής του Ελληνικού Κοινοβουλίου αφορούσε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο “Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης, οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις”.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Π. Νίκας, διατύπωσε την θέση πως σε γενικές γραμμές το νομοσχέδιο κινείται σε θετική κατεύθυνση, ενώ απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις επί διατάξεών του, σημείωσε μεταξύ άλλων:

– όσον αφορά στην πρόβλεψη του ν/σ για “μια ειδική μη αποφασιστικού χαρακτήρα διμηνιαία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με αντικείμενο τον έλεγχο των πεπραγμένων της διοίκησης”, ο περιφερειάρχης εξέφρασε τη θέση ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και δεδομένου ότι ήδη προβλέπεται σε αυτές τις συνεδριάσεις διαδικασία ελέγχου -μέσω ερωτήσεων από την αντιπολίτευση-, η ανά δίμηνο ειδική συνεδρίαση του σώματος για θέματα λογοδοσίας ενδεχομένως δεν θα έχει επαρκές αντικείμενο συζήτησης και θα διεξάγεται εκ του περισσού. Ο περιφερειάρχης εκτίμησε πως είναι επαρκής μία ειδική συνεδρίαση τον χρόνο για θέματα λογοδοσίας.

– όσον αφορά στην διάταξη που προβλέπει την κατάργηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στις Περιφέρειες, ο περιφερειάρχης εκφράστηκε θετικά σημειώνοντας ότι μέλη της είναι οι ορισμένοι από τον περιφερειάρχη αντιπεριφερειάρχες, προσθέτοντας ότι δεν επιτελούσε κάποιο ουσιαστικό ρόλο και η συγκρότησή της απλώς αποτελούσε συμμόρφωση με το μέχρι τώρα θεσμικό πλαίσιο.

– όσον αφορά στην αρμοδιότητα για την καθαριότητα στο οδικό δίκτυο, ο περιφερειάρχης εξέφρασε τη θέση ότι είναι σωστή η πρόβλεψη του νομοσχεδίου να υπαχθεί η εν λόγω αρμοδιότητα στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ, ως προς το τμήμα του επαρχιακού οδικού δικτύου που διέρχεται εντός των ορίων των δήμων. Οσον αφορά δε στους καθαρισμούς ποταμών, χειμάρρων και ρεμάτων, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Π. Νίκας δήλωσε ότι πρόκειται για θέμα σύνθετο, καθώς εμπλέκονται Περιφέρειες, δήμοι και Δασαρχεία, εκτίμησε δε πως θα ήταν ορθό η αρμοδιότητα για τον καθαρισμό υδατορεμάτων εντός σχεδίου πόλεως να ανήκει στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ, ενώ για όσα είναι εκτός σχεδίου να αναλαμβάνουν οι Περιφέρειες σε συνεργασία ωστόσο με τα κατά τόπους Δασαρχεία.

Καταλήγοντας, ο περιφερειάρχης Π. Νίκας τόνισε ότι η πολιτεία θα πρέπει να εμπιστευθεί την αυτοδιοίκηση ξεκαθαρίζοντας οριστικά τις αρμοδιότητες και ενισχύοντάς της οικονομικά, όπως βεβαίως και να την ελέγχει.