Ο προγραμματισμός προσκλήσεων της Περιφέρειας για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2021 – 2027

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Κοινοποιείται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου ο προγραμματισμός προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Ο προγραμματισμός αφορά στο τετράμηνο Μαΐου – Αυγούστου του φετινού χρόνου.

Τον εν λόγω προγραμματισμό μπορείτε να δείτε εδώ:

Προγραμματισμός προσκλήσεων