Ο Σοφιανός Γυπατίδης συνεχίζει ως Γενικός Γραμματέας του Δήμου Οιχαλίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
φωτο αρχείου

Η Δήμαρχος Οιχαλίας κ. Γεωργακοπούλου με την αριθ.2/2-1-2024 απόφασή της διόρισε εκ νέου τον Γυπατίδη Σοφιανό του Διονυσίου (υπάλληλο της Περιφέρειας Πελοποννήσου της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Μεσσηνίας) Γενικό Γραμματέα του Δήμου Οιχαλίας.

Η εμπειρία του κ. Γυπατίδη στη Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι αδιαμφισβήτητη και είχε διατελέσει και την προηγούμενη θητεία στη θέση αυτή. Μια καθοριστική και κομβική θέση για την λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, που είναι απαραίτητη η αναβάθμιση και βελτίωση της αποδοτικότητάς τους.