Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Καλαμάτας μοιράζει κρέας στα μέλη του

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Νωπό κρέας θα μοιράσει ο Σύλλογος Πολυτέκνων Καλαμάτας στα άπορα μέλη του στις 23,24,26 – 28 Μαρτίου, που έχουν οικογενειακό εισόδημα ως 5000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1000 ευρώ επιπλέον για κάθε προστατευόμενο μέλος.

Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν μαζί τους το τελευταίο εκκαθαριστικό τους και θεωρημένο το βιβλιάριο πολυτέκνων.

Το νωπό κρέας αγοράστηκε από πόρους του Σωματείου.