Ο Τάσος Αποστολόπουλος για τα επικίνδυνα τοξικά απόβλητα στην Μεγαλόπολη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Με αναρτηση του στην προσωπική του σελίδα στο Facebook ο τέως Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων νήσων Τάσος Αποστολόπουλος  “ρίχνει φώς ” στις σκοτεινές διαδρομές των επικίνδυνων για την δημόσια υγεία τοξικλών και μολυσματικών αποβλήτων στην πορεία τους πρός την Μεγαλόπολη
Δείτε την ανάρτηση :
ΦΩΤΙΕΣ ΑΝΑΨΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
ΤΟΣΟ ΣΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΒΡΕΘΗΚΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΜΟΥ ΖΗΤΑΝΕ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ

 
Κρίνω ότι πρέπει να δώσω κάποιες απαντήσεις ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν τα γεγονότα….
Την περίοδο που ανέλαβα περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας βρήκα μια μεγάλη βιομηχανία παραγωγής αμίαντου, στην περιοχή Δρέπανο Πάτρας, να έχει οδηγηθεί σε πτώχευση και να έχει αφήσει εκτεθειμένες μεγάλες ποσότητες μολυσμένων και επικίνδυνων υλικών τόσο επιφανειακά όσο και επιχωμένα. Ιδιοκτήτες του χώρου ήταν η Εθνική Τράπεζα κατά 44% και η Κτηματική ΑΚΕ μαζί με τον Όμιλο Εταιρειών Αντζουλάτου κατά 56%.
Απαιτήσαμε πλήρη καταγραφή των επικίνδυνων υλικών που βρίσκονταν στην έκταση των 135 περίπου στρεμμάτων. Πραγµατοποιήθηκαν δειγµατοληψίες εδάφους, δοµικών υλικών, ύδατος και µετρήσεις αέρα προκειµένου να διαπιστωθεί η ρύπανση από αµίαντο και άλλες επικίνδυνες ουσίες, να προσδιορισθεί παράλληλα το µέγεθος ρύπανσης και να οριοθετηθούν οι χώροι στους οποίους αυτή εντοπίζεται. Επίσης εκτελέσθηκε στο ακίνητο γεωτεχνική έρευνα (γεωτρήσεις, πενετροµετρήσεις και ερευνητικά φρεάτια) µε σκοπό α) τη διερεύνηση του βάθους και της έκτασης των υφιστάµενων επικινδύνων αποβλήτων β)τη διαπίστωση της φύσης και της στρωµατογραφίας του εδάφους στην περιοχή του έργου και γ) τον προσδιορισµό του βάθους του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα.
Συνοπτικά στο ακίνητο εντοπίστηκαν τα εξής προβλήµατα ρύπανσης:
α)πετρελαιοειδή κατάλοιπα, σε συγκεκριµένες περιοχές του ακινήτου τα οποία έχουν ρυπάνει το έδαφος επιφανειακά λόγω διαρροής τους από υπέργεια τσιµεντένια δεξαµενή και από διασκορπισµένα στο χώρο του ακινήτου βαρέλια
β)αµίαντος εδάφους σε συγκεκριµένες εκτάσεις του ακινήτου σε κυµαινόµενα ποσοστά και βάθη
γ) δοµικά υλικά αµιάντου σε εκτεταµένες περιοχές και κτίρια του ακινήτου
δ) πρώτη ύλη αµιαντοτσιµέντου και αντιδραστήρια εντός συγκεκριµένων κτιρίων του ακινήτου
Ακολούθησε ταυτοποίηση των επικινδύνων αποβλήτων µέσω ειδικών αναλύσεων και η εργαστηριακή ανάλυση πραγµατοποιήθηκε από πιστοποιηµένο εργαστήριο. Η συνολική ποσοτική εκτίµηση από κάθε µορφή εντοπισµένης ρύπανσης ήταν:
1) 25.000 m2 στέγες και προσόψεις κυµατοειδών φύλλων αµιαντοτσιµέντου στα υφιστάµενα κτίρια του ακινήτου
2) 2300 τόνοι θραύσµατα και δοµικά υλικα αµιαντοτσιµέντου (σωλήνες, καπναγωγοί κ.λ.π) στην επιφάνεια του ακινήτου
3) 200Kg χηµικά αντιδραστήρια
4) 70.000 m3 έδαφος ρυπασµένο από αµίαντο 5) 250 m3 έδαφος ρυπασµένο από πετρελαιοειδή κατάλοιπα.
Απαιτήσαμε από τους ιδιοκτήτες να αναθέσουν τη σύνταξη Ειδικής Μελέτης Εξυγίανσης-Αποκατάστασης του χώρου η οποία μας υποβλήθηκε στις 7-7-2011.
Η μελέτη πρόβλεπε δυο εναλλακτικές λύσεις:
α) Μεταφορά και διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων σε εγκεκριμένο ΧΥΤΕΑ του εξωτερικού με συνολική εκτίμηση κόστους 40.641.500 ευρώ
β) Δημιουργία ΧΥΤΕΑ και διάθεση των υφιστάμενων αποβλήτων με υπόγεια αποθήκευση μέσα στο ίδιο το οικόπεδο με συνολική εκτίμηση κόστους 4.321.000 ευρώ
Μέσα από συναντήσεις με τους ιδιοκτήτες φάνηκε ότι δεν ήθελαν τη μεταφορά στο εξωτερικό λόγω κόστους παρά τη δική μου επιμονή να μεταφερθούν στο εξωτερικό. Οι απόψεις δεν μπορούσαν να γεφυρωθούν.
Στις 7/11/2011 εξέδωσα απόφαση για μεταφορά των επικίνδυνων υλικών στο εξωτερικό. Οι ιδιοκτήτες αμέσως προσέφυγαν στον υπουργό Γιώργο Παπακωνσταντίνου για να ακυρώσει την απόφασή μου. Ο υπουργός δεν πήρε θέση και άφησε να περάσει το χρονικό διάστημα που έπρεπε να αποφασίσει και έτσι «σιωπηρώς» η απόφασή σου συνέχισε να είναι σε ισχύ και υποχρέωνε τους ιδιοκτήτες να την υλοποιήσουν.
Στη συνέχεια οι ιδιοκτήτες προσέφυγαν στο ΣτΕ ενάντια στην απόφασή μου χωρίς να ζητήσουν την προσωρινή αναστολή της.
Μετά από λίγους μήνες εγώ απομακρύνθηκα από τα καθήκοντά μου. Η συγκεκριμένη απόφαση για μεταφορά των επικίνδυνων υλικών εξακολουθούσε να είναι σε ισχύ και οι ιδιοκτήτες ήταν υποχρεωμένοι να την υλοποιήσουν άμεσα…
Μετά από πέντε χρόνια και συγκεκριμένα τον Φεβρουάριο του 2017 το Συμβούλιο της Επικρατείας, Τμήμα Ε, με την απόφαση 1985/2017 απέρριψε την προσφυγή των ιδιοκτητών. Έτσι η απόφασή μου έγινε πλέον τελεσίδικη.
Αυτές τις μέρες έμαθα κι εγώ ότι η Εθνική Τράπεζα (Υποδιεύθυνση Παρακολούθησης και Αξιοποίησης Βιομηχανικών Ακινήτων) ζητάει από τη ΔΕΗ Μεγαλόπολης με το υπ΄αριθ. 100036048-18 έγγραφό της, με ημερομηνία 16/1/2018, να μεταφερθούν αυτά τα επικίνδυνα υλικά αντί στο εξωτερικό που θα έπρεπε στη Μεγαλόπολη… Η Τράπεζα βασίστηκε, όπως η ίδια αναφέρει, στο γεγονός ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας την ενημέρωσε ότι στη Μεγαλόπολη λειτουργεί νόμιμος ΧΥΤΕΑΣ…..
Αυτό είναι τα ο ιστορικό της υπόθεσης και ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του….