Ο Ταΰγετος και ο Νέδοντας εκπέμπουν SOS

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Επίσκεψη στο χώρο διαχείρισης απορριμμάτων της Καλαμάτας στην Μαραθόλακκα διενήργησε η δημοτική παράταξη «Ανοιχτός Δήμος- Ενεργοί Πολίτες».

Σκοπός της  επίσκεψης μας ήταν  να διαπιστώσουμε ιδίοις όμμασιν την προέλευση των στραγγιδίων που ρυπαίνουν τον ποταμό Νέδοντα .

Κατά την επιτόπου αυτοψία της δημοτικής μας παράταξης διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα

  1. Η αποκατεστημένη χωματερή συνεχίζει να πάσχει αφού νέα ρήγματα έχουν δημιουργηθεί ενώ τα παλαιότερα δεν έχουν αποκατασταθεί.
  2. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται σε μια μεγάλη ποσότητα τουλάχιστον 3.000 κυβικών μέτρων  σύμμικτων απορριμμάτων τα οποία βρίσκονται σε επικλινές έδαφος δίπλα στην αποκατεστημένη χωματερή. Τα στραγγίσματα αυτής της χωματερής οδηγούνται με φυσική ροή στους Πέντε Δρόμους και από εκεί στο ποταμό Νέδοντα. Η χωματερή αυτήχρήζειάμεσηςαποκατάστασης και μάλιστα πριν να ξεκινήσουν οι φθινοπωρινές βροχοπτώσεις που θα συμπαρασύρουν  στραγγίσματα τα οποία θα ρυπάνουν ξανά τον  ποταμό Νέδοντα.
  3. Παρατηρήθηκαν μεγάλες ποσότητες διαρρηγμένων δεμάτων στις θέσεις εναπόθεσης αυτών που θα πρέπει να αποκατασταθούν
  4. Παρατηρήθηκε βελτίωση των συνθηκών υγιεινής των εργαζομένων
  5. Έχει ξεκινήσει επιτέλους η κομποστοποίηση των οργανικών.

Φωτογραφία του Μανώλης Μάκαρης.

Συνολικά ενώ διαπιστώνεται ότι γίνονται προσπάθειες καλύτερης διαχείρισης με το νέο ανάδοχο σε σχέση με παλαιότερα δεν έχει αντιμετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα της  χωματερής η οποία συνεχίζει και ρυπαίνει δηλητηριάζοντας τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα αλλά και τον ποταμό Νέδοντα.

Η δημοτική παράταξη «Ανοιχτός Δήμος- Ενεργοί Πολίτες»θα  συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς και να παρεμβαίνει αποτελεσματικά στο περιβαλλοντικό πρόβλημα της Μαραθόλακκας μέχρι να γίνει πλήρης και ουσιαστική αποκατάσταση.

Απαραίτητη η πλήρης αποκατάσταση της χωματερής στην Μαραθόλακκα! Τεράστιος όγκος ανεπεξέργαστων απορριμμάτων στην Μαραθόλακκα παράγει μαύρα ζουμιά που παρασύρονται από τα όμβρια ύδατα, κυλούν στη χαράδρα και καταλήγουν στο ποταμό Νέδοντα. Όσα δεν φτάσουν στο Νέδοντα δηλητηριάζουν τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα.

Publiée par Emmanouil Makaris sur Mercredi 18 juillet 2018

 

Μανώλης Μάκαρης

Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης

Δήμου Καλαμάτας