Παγκόσμια μελέτη υγείας και λειτουργικότητας σε περιόδους μεταδοτικών λοιμώξεων μελέτη COH-FIT (GR)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μία παγκόσμια διαδικτυακή Μελέτη, που στόχο έχει να αξιολογήσει τον αντίκτυπο
της πανδημίας COVID-19 και των μέτρων καραντίνας στη σωματική και ψυχική
υγεία του γενικού πληθυσμού, αλλά και των εργαζομένων στον τομέα της
υγειονομικής περίθαλψης, πρόκειται να ξεκινήσει την Κυριακή 26.04.2020.
Το ερευνητικό αυτό εγχείρημα προωθείται στην Ελλάδα, από την Β ́
Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με πάνω από 200 ερευνητές σε ερευνητικούς φορείς
και πανεπιστήμια τουλάχιστον 35 χωρών ανα την υφήλιο και υπό την αιγίδα της
Ελληνικής και της Ευρωπαϊκής Ψυχιατρικής Εταιρείας και μεγάλου αριθμού άλλων
εθνικών και διεθνών επιστημονικών οργανισμών.
Η μελέτη COH-FIT έχει στόχο τη διερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν τη
σωματική και ψυχική υγεία σε καιρούς μεταδοτικών λοιμώξεων και περιοριστικών
μέτρων και την αναγνώριση προστατευτικών παραγόντων που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην ανάπτυξη στρατηγικών πρόληψης και παρέμβασης κατά την
πανδημία του ιού COVID-19 αλλά και μελλοντικά, σε περίπτωση εμφάνισης άλλων
καταστάσεων πανδημίας.
Η μελέτη θα διενεργηθεί διαδικτυακά σε πάνω από 25 διαφορετικές γλώσσες. Οι

συμμετέχοντες θα κατευθύνονται στον κεντρικό ισότοπο της έρευνας

(www.COH-FIT.com), όπου και θα εμφανίζονται οι πληροφορίες της έρευνας μεταφρασμένες

στη γλώσσα επιλογής. Μετά από την ηλεκτρονική συγκατάθεση, θα
συγκεντρωθούν ανώνυμες πληροφορίες για τρεις ηλικιακές ομάδες (ενήλικους,
έφηβους και παιδιά) αναφορικά με δημογραφικά στοιχεία, επάγγελμα, κατάσταση
σωματικής και ψυχικής υγείας και σχετικών συμπεριφορών, καθώς και για
περιβαλλοντικούς παράγοντες πριν και κατά τη διάρκεια της πανδημίας του ιού
COVID-19. Όλα τα δεδομένα θα αποθηκευτούν και θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα
με τις οδηγίες του Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων, για την προστασία
προσωπικών δεδομένων. Η έρευνα έχει λάβει έγκριση από την Επιτροπή Βιοηθικής
και Δεοντολογίας του Α.Π.Θ. και για τις 3 ομάδες πληθυσμού.
Εθνικοί συντονιστές της μελέτης για την Ελλάδα είναι ο καθηγητής ψυχιατρικής του
Α.Π.Θ., Βασίλειος Μποζίκας, ο επίκουρος καθηγητής ψυχιατρικής του Α.Π.Θ.,
Αγοραστός Αγοραστός, η αναπληρώτρια καθηγήτρια του Linköping University της
Σουηδίας Έλενα Δραγκιώτη και ο ψυχίατρος, επισκέπτης-ερευνητής του King’s
College της Αγγλίας, Δρ. Κωνσταντίνος Τσαμάκης.
Στοιχεία επικοινωνίας:
www.COH-FIT.com
– Καθηγητής Β. Π. Μποζίκας, Διευθυντής Β ́ Πανεπιστημιακής Κλινικής ΑΠΘ
Τηλ.: 6932471879
Email: mpozikas@auth.gr
Έλενα Δραγκιώτη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Linköping University της Σουηδίας
Τηλ.: 6908394447
Email: elena.dragioti@liu.se