Παιδίατρος στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Υπογράφηκε σήμερα, Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017, από το Δήμαρχο Καλαμάτας σύμβαση μίσθωσης έργου ισχύος έως 31/07/2018 με τον Παιδίατρο Ζαρμακούπη Στέφανο, για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Ζαρμακούπης προσελήφθη στο πλαίσιο του προγράμματος «Εναρμόνιση Επαγγελματικής & Οικογενειακής ζωής» Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί, ΕΣΠΑ 2014-2020.