ΠΑΚΟΕ: 16 ακατάλληλες παραλίες για κολύμβηση στην Μεσσηνία – “Εξαιρετικής ποιότητας” δηλώνει ο Δήμος Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τις παραλίες που δεν πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας για κολύμβηση έδωσε στη δημοσιότητα με σχετική του ανακοίνωση το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών.
Σύμφωνα, λοιπόν με το ΠΑΚΟΕ, το 64% των παραλιών της περιοχής Μεσσηνίας – Καλαμάτας είναι κατάλληλο για κολύμβηση, ενώ στην ίδια δημοσίευση εμφανίζει ότι ακατάλληλες για κολύμβηση στην Μεσσηνίας είναι 16 παραλίες.

Από την πλευρά του ο Δήμος Καλαμάτας με ανακοίνωσή του δηλώνει ότι τα νερά κολύμβησης στην περιοχή ευθύνης του είναι εξαιρετικής ποιότητας, γεγονός που πιστοποιείται με συνεχείς δεκαπενθήμερους ελέγχους.

Η ανακοίνωση του ΠΑΚΟΕ

Σύμφωνα λοιπόν, με το ΠΑΚΟΕ, οι ακατάλληλες παραλίες της περιοχής είναι:

Καλαμάτα, Δυτική Παραλία (Κτήμα Γαία)
Μεσσήνη, Παρλία Μπούκα (Αγ. Νικόλαος, μέση)
Καλαμάτα, Δυτική Παραλία ΙΙ
Καλαμάτα, Δυτική Παραλία ΙΙΙ
Καλαμάτα, Δυτική Παραλία ΙV («Το νέο λιμανάκι»)
Καλαμάτα Δυτική παραλία V (δίπλα από μαρίνα, οδός Νικολάου Πλαστήρα)
Καλαμάτα, Παραλία πόλης (Ναυαρίνου, Alpha Bank)
Καλαμάτα, Παραλία πόλης (Cafe «Μπουλούλης»)
Καλαμάτα, Ανατολική παραλία (Cafe Daluz)
Καλαμάτα Βέργα
Καλαμάτα (Hotel «Αλμύρα»)
Στούπα, Καλογριά αρχή
Καρδαμύλη («Γιαλός»)

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: www.pakoe.gr

Η δειγματοληψία για την περιοχή της Καλαμάτας, πραγματοποιήθηκε μια φορά στις 11 Ιουνίου. Το αναλυτικό άρθρο του ΠΑΚΟΕ, μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Σε μια προσεκτικότερη ματιά, θα δούμε ότι πολλές από τις παραλίες που εμφανίζει ως ακατάλληλες η δημοσίευση του ΠΑΚΟΕ, δεν ξεπερνούν τα επιτρεπόμενα όρια σύμφωνα με την ΚΥΑ, όπως μπορείτε να δείτε στο κάτω μέρος της δημοσίευσης του ίδιου του ΠΑΚΟΕ. Σημειώνεται, ότι το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών είναι ανεξάρτητος μη κυβερνητικός φορέας.

Εξαιρετικής ποιότητας τα νερά κολύμβησης  δηλώνει ο Δήμος Καλαμάτας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Καλαμάτας, τα νερά κολύμβησης στην Καλαμάτα είναι εξαιρετικής ποιότητας. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, η ΔΕΥΑΚ πραγματοποιεί, κάθε δεκαπενθήμερο, ελέγχους στη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητάς της (από την πίστα καρτ στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας μέχρι τη Μικρή Μαντίνεια).

Κατά τη μέτρηση του δευτέρου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου (ημερομηνία δειγματοληψίας 18/6/2019) διεπιστώθη από τα ευρήματα των αναλύσεων δειγμάτων από 15 σημεία ότι τα νερά κολύμβησης στην περιοχή του Δήμου Καλαμάτας είναι εξαιρετικής ποιότητας. Οι τιμές βρίσκονται πολύ κάτω από τα όρια, όπως φαίνεται στο σχετικό πίνακα, τον οποίον μπορείτε να δείτε εδώ.
Πηγή: https://www.kalamata.gr/