Παράταση για ολοκλήρωση εργασιών στο Μέγαρο Χορού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 2017 έδωσε παράταση το Δημοτικό Συμβούλιο για την αποκατάσταση των προβλημάτων και την ολοκλήρωση εργασιών στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας. Κάτι ανάλογο, άλλωστε, προβλέπει και η απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Στα τέλη Σεπτεμβρίου, το Δημοτικό Συμβούλιο θα επανέλθει στο θέμα και θα κρίνει τελεσίδικα την ένσταση του αναδόχου επί της εκπτώσεώς του, που έχει αποφασιστεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.