Παρατείνεται η εφαρμογή ειδικών μέτρων τοπικού χαρακτήρα στην Μεσσηνία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.52204/24.8.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Επικρατείας «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3914) παρατείνεται από τη λήξη της έως και την Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.

Δείτε ΕΔΩ το Φ.Ε.Κ. Τεύχος B’ 4182/09.09.2021.