Παρουσίαση υποψηφίων από τον συνδυασμό “Πρωτεύουσα Δύναμη “

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σας καλούμε τη Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2019 και ώρα 14.15΄, στο Εκλογικό Κέντρο του Συνδυασμού μας -οδός Αντωνοπούλου 4, Καλαμάτα –για σύντομη ενημέρωση – τοποθέτηση και παρουσίαση υποψηφίων.