Παροχή υπηρεσιών για περισυλλογή και φιλοξενία αδέσποτων ζώων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Υπεγράφη σήμερα, Τρίτη 1η Αυγούστου 2023, συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών για «Περισυλλογή και Φιλοξενία Αδέσποτων Ζώων 2023» ανάμεσα στο Δήμο Καλαμάτας και τον Φιλοζωικό Όμιλο Καλαμάτας.

Αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης είναι οι υπηρεσίες φιλοξενίας και περισυλλογής αδέσποτων ζώων για το έργο της παρακολούθησης και περισυλλογής, της μεταφοράς, της φιλοξενίας και εξαπόλυσης στο περιβάλλον των αδέσποτων ζώων συντροφιάς , σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της 20/2023 μελέτης του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 37.197,09 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ενώ η χρηματοδότηση γίνεται μέσω Δημοτικών Πόρων.

Στις υπηρεσίες, περιλαμβάνονται εργασίες περισυλλογής, μεταφοράς και επανένταξης, απλής μεταφοράς, μεταφοράς επικίνδυνου, νεκρού ή βαριά τραυματισμένου ζώου καθώς και φιλοξενία, ακόμα και σε ειδικές συνθήκες.