Παύση διοικητικής υποστήριξης του Δήμου Μεσσήνης σε πολεοδομικά θέματα από τον Δήμο Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας Παν. Νίκας υπέγραψε Απόφαση για την παύση διοικητικής υποστήριξης του Δήμου Μεσσήνης εκ μέρους του Δήμου Καλαμάτας σε πολεοδομικά θέματα, από 1ης Ιουνίου 2017, κατ’ εφαρμογήν της 238/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση που ο Δήμος Μεσσήνης έχει έλλειψη προσωπικού συγκεκριμένων ειδικοτήτων, ο Δήμος Καλαμάτας θα συνεχίσει να παρέχει τη συνδρομή του σύμφωνα με το νόμο, ύστερα από σχετικό αίτημα του Δήμου Μεσσήνης, κατά τον ίδιο τρόπο που παρέχει υποστήριξη στους Δήμους Πύλου – Νέστορος και Τριφυλίας.