Περιοδεία Λάσκαρη στις πληγείσες περιοχές της Μεσσήνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά την επίσκεψη στις πληγείσες περιοχές της Μεσσήνης εκτός από την συμπαράσταση που εκφράζουμε στους αγρότες, αυτόματα ξεκινά ο σχεδιασμός προκειμένου να υπάρχει άμεσα επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν για τους καλλιεργητές, όποτε τα καιρικά φαινόμενα που δυστυχώς έχουν καταστεί ακραία, δημιουργούν παρόμοιες καταστροφές με αυτές που βιώσαμε πρόσφατα.

Ο Δήμος πρέπει να είναι σε θέση να συμπαραστέκεται άμεσα στους αγρότες και όχι να προβαίνει απλά σε διαβήματα για αποζημιώσεις από το κράτος. Μέχρι αυτά να εγκριθούν και σε ποιο βαθμό άλλωστε θα ανταποκριθούν στις πραγματικές ανάγκες, ένας Δήμος θα πρέπει να έχει το δικό του ταμείο που θα εξασφαλίζει τουλάχιστον τα απαραίτητα σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό προκειμένου ο αγροτικός πληθυσμός που έχει πληγεί να μπορέσει να ανταπεξέλθει στην απαιτήσεις της επόμενης καλλιεργητικής περιόδου.

Δράσεις και ενέργειες πολιτιστικής υπόστασης θα μπορούν να ενισχύσουν την ύπαρξη ενός τέτοιου ταμείου.

Επειδή η πρόληψη είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας τέτοιων καταστάσεων που ζημιώνουν την οικονομία του τόπου θα δοθεί έμφαση στο σχεδιασμό ομάδας που σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου από την έναρξη της διαχείρισης του δήμου θα καταγράφει όλα τα σημεία που εγκυμονήσουν και αποτελούν όπως τα ρέματα αιτίες καταστροφών.

Σε συνεργασία με τους προέδρους των χωριών θα σχηματισθεί ένας ψηφιακός χάρτης επικινδυνότητας ώστε όταν πλησιάζουν επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα να γίνεται άμεσα έλεγχος των ευαίσθητων περιοχών.

Τέλος η ίδια η δημοτική αρχή θα πρέπει να φροντίζει για την σωστή ενημέρωση των πολιτών και ειδικά των αγροτών προκειμένου να καταθέσουν προς ωρίμανση φακέλους για την ένταξη σε προγράμματα βιωματικού τουρισμού οικοτουρισμού κ.λ.π που καταστούν επισκέψιμα τα αγροκτήματα.

Γιάννης Λάσκαρης (υποψήφιος δήμαρχος Μεσσήνης