Πληρώνονται οι πλημμυροπαθείς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ολοκληρώθηκαν όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και μέχρι τέλους Μαΐου, το αργότερο, θα δοθεί η προβλεπόμενη αποζημίωση στους 135 πλημμυροπαθείς της Καλαμάτας, στους οποίους δεν έχει καταβληθεί το επίδομα αντικατάστασης οικοσκευής, μετά την πλημμύρα της 7ης Σεπτεμβρίου 2016. Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 358.416 ευρώ.