Ποιο είναι το νέο Δ.Σ. Καλαμάτας από 1η Σεπτεμβρίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία το νέο Δημοτικό Συμβούλιο από 1 Σεπτεμβρίου θα συνεδριάζει με την ακόλουθη σύνθεση :

Από τον συνδυασμό «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» του δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου εκλέγονται οι: Γεώργιος Φάβας, Ιωάννης Μπάκας, Σαράντος Μαρινάκης, Νικόλαος Μπασακίδης, Παναγιώτης Βασιλόπουλος, Δημήτριος Πολίτης, Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος, Δημήτριος Μαστραγγελόπουλος και Παντελής Δρούγας.

Από τον συνδυασμό «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» εκλέγονται οι: Βασίλειος Κοσμόπουλος ως επικεφαλής του συνδυασμού, Δημήτρης Φαββατάς, Ευστάθιος Σταματόπουλος, Βασίλειος Κανάκης, Δημήτριος Μπάκας και Γιάννης Χριστόπουλος.

Από τον συνδυασμό «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΔΗΜΟΣ» εκλέγονται οι:Βασίλειος Τζαμουράνης ως επικεφαλής του συνδυασμού, Μαρία Μαλαπάνη, Γεώργιος Σωφρονάς, Κωνσταντίνος Τσαπόγας, Ανδρέας Καραγιάννης και Παναγιώτης Χειλάς.

Από τον συνδυασμό «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ» εκλέγονται οι: Μαρία Οικονομάκου ως επικεφαλής του συνδυασμού, Ελένη Γκλεγκλέ, Ιωάννης Ζαφειρόπουλος, Παύλος Κλάδης και Λεωνίδας Λιάππας.

Από τον συνδυασμό «ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΔΥΝΑΜΗ» εκλέγονται οι: Ελένη Αλειφέρη ως επικεφαλής του συνδυασμού, Μαρία Μπαρούνη, Ανάστασιος Σκοπετέας και Αναστάσιος Αγγελής.

Από τον συνδυασμό «ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» εκλέγονται οι: Εμμανουήλ – Λέανδρος Μάκαρης ως επικεφαλής του συνδυασμού, Σταμάτης Μπεχράκης, Μαρία Αγγελή και Χρήστος Αναστασόπουλος.

Από τον συνδυασμό «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΤΟΠΟΣ ΖΩΗΣ» εκλέγονται οι: Τόνια Κουζή ως επικεφαλής του συνδυασμού και ο Γεώργιος Λαζαρίδης.

Από τον συνδυασμό «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» εκλέγονται οι: Δημήτριος Οικονομάκος ως επικεφαλής του συνδυασμού και ο Αναστάσιος Νιάρχος.

Από τον συνδυασμό «ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΠΟΛΗ ΕΝΩΜΕΝΗ» εκλέγονται οι: Δημήτριος Κουκούτσης ως επικεφαλής του συνδυασμού και ο Ιωάννης Δούβας.

Από τον συνδυασμό «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» εκλέγεται ο επικεφαλής Μιχαήλ Αντωνόπουλος.