Προγραμματικές συμβάσεις από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Π. Νίκα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας υπέγραψε σήμερα, Τρίτη 29 Αυγούστου, τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου, υπουργείου Πολιτισμού και Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, αντικείμενο της οποίας αποτελεί η ανάθεση από την Περιφέρεια της εκπόνησης μελέτης για το νέο αρχαιολογικό μουσείο Σπάρτης.

Η τροποποίηση αφορά στην διάρκεια της εν λόγω σύμβασης, η οποία παρατάθηκε μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου 2023.

Ακόμα, ο περιφερειάρχης Π. Νίκας υπέγραψε σήμερα προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Σπάρτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, με αντικείμενο την προμήθεια κερκίδων και περίφραξης στο γήπεδο Ξηροκαμπίου, έργο με προϋπολογισμό 74.000 ευρώ.