Προκήρυξη για την απονομή Βραβείου Φωτέα 2018

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Καλαμάτας εξέδωσε προκήρυξη για την απονομή Βραβείου, που έχει θεσπισθεί προκειμένου να τιμηθεί η μνήμη του αείμνηστου πρώτου αιρετού Νομάρχη Μεσσηνίας και σημαντικού διανοητή Παναγιώτη Φωτέα.

Το βραβείο είναι ετήσιο, πανελλήνιο, συνοδεύεται με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ και αναφέρεται σε βιβλίο δοκιμίων ελεύθερου στοχασμού, με θεματικό περιεχόμενο από όλους τους τομείς της σκέψεως, όπως πολιτική και κοινωνία, φιλολογία, φιλοσοφία, θεολογία, λογοτεχνική κριτική κ.λπ. Η περίοδος εκδόσεως του βιβλίου εκτείνεται από το Φεβρουάριο του 2017 έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2018 και θα πρέπει να έχει κατατεθεί πριν τη λήξη της προθεσμίας αυτής (28/2/2018) σε πέντε αντίτυπα στο Δικηγορικό Γραφείο της κυρίας Ελένης Φωτέα (Μέρλιν 4 – 10671, Αθήνα) με την ένδειξη «Για το Βραβείο Παν. Φωτέα».
Η Επιτροπή που θα κρίνει τα βιβλία αυτά και όσα κατά την κρίση της δεν έχουν τυχόν υποβληθεί (εάν τα υποβληθέντα δεν ικανοποιούν τα μέλη της Επιτροπής), συγκροτήθηκε με απόφαση του Δημάρχου Καλαμάτας, ως εξής:
1. Μαριάνος Καράσης, Συγγραφέας, Ομότιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως Πρόεδρος
2. Διονύσιος Μαγκλιβέρας, Συγγραφέας, Νομικός, Πρόεδρος της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών
3. Νικόλαος Μηλιώνης, Συγγραφέας, Επίκουρος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου
4. Γεώργιος Ανδρειωμένος, Συγγραφέας, Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
5. Παναγιώτης Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας.

Το Βραβείο θα απονεμηθεί σε επίσημη τελετή περί τον Απρίλιο του 2018.