Προσωρινά αποτελέσματα από την ΕΕΤΑΑ για παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ, για όσους είχαν κάνει αίτηση για voucher για παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ελέγξουν εάν έχουν πλήρη ή ελλιπή φάκελο.

Σε περίπτωση ελλιπούς φακέλου μπορούν να επικοινωνήσουν, είτε με τους διευθυντές των δομών των ΚΔΑΠ Δήμου Καλαμάτας και της Κ.Ε Φάρις, είτε με τα γραφεία του Δήμου και της Κ.Ε. Φάρις, ώστε να λάβουν βοήθεια και να υποβάλλουν με επιτυχία την ένσταση από 26/07 έως 27/07.

Για τυχόν απορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν κατά τις ώρες 10:00-14:00 στα παρακάτω τηλέφωνα: 2721360779 και 2721360621.

Θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση με την ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων.