Προτάσεις για την επικαιροποίηση Master plan λιμένα Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

To Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας συνήλθε στην 5η/2018 συνεδρίασή του, την Πέμπτη 1η Μαρτίου 2018 και σε συνέχεια της δημόσιας διαβούλευσης, η οποία διεξήχθη την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε συζήτηση σχετικά με την επικαιροποίηση του master plan λιμένα Καλαμάτας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την υποβολή προτάσεων για την επικαιροποίηση του master plan, ως εξής:

• Το λιμάνι θα πρέπει να έχει χαρακτήρα κυρίως τουριστικό, με κύριο στόχο να φέρνει πλούτο στην πόλη
• Οι ναυταθλητικές εγκαταστάσεις να κατασκευασθούν στο σημείο όπου βρίσκονται και σήμερα
• Δε θα πρέπει να αλλάξουν τα χαρακτηριστικά του προλιμένα, δεδομένου ότι υπάρχει η αντίληψη στην πόλη να μη γίνει στον προλιμένα καμία επέμβαση επί της ακτογραμμής και να παραμείνει η αμμώδης παραλία
• Να εξεταστεί το ενδεχόμενο να αποχαρακτηρισθούν και να αποδοθούν στο Δήμο όλοι οι χώροι που δεν είναι αναγκαίοι για την λιμενική εγκατάσταση, όπως η οδός Αναλήψεως έμπροσθεν του Τελωνείου, η οδός Ψαρών, καθώς και το πάρκο Λιμενικού
• Να μετατοπισθεί η προβλεπόμενη θέση πρόσδεσης του κρουαζιεροπλοίου απέναντι, στη θέση που προβλέπεται για τα επιβατικά πλοία, ώστε να απελευθερωθεί χώρος του μεγάλου προβλήτα από Φαρών μέχρι Τσαμαδού που σήμερα είναι κλειστός με κάγκελα, προκειμένου ολόκληρος ο προβλήτας να είναι ελεύθερος και να αποδοθεί σε χρήση των δημοτών
• Οι υφιστάμενες αποθήκες να καθαιρεθούν και να δημιουργηθεί ο ελάχιστα απαιτούμενος από κτηριακής απόψεως χώρος για τη στέγαση του υποσταθμού ρεύματος, που προβλέπεται να υλοποιηθεί στην περιοχή
• Η προβλεπόμενη από το master plan αποθήκη να κατασκευασθεί νοτιότερα, ώστε να είναι εφικτή μελλοντικά η διασύνδεση του λιμένα με την μαρίνα Καλαμάτας
• Να προβλεφθεί χώρος πλάτους 5 μέτρων τουλάχιστον, σε επαφή με το υφιστάμενο τοιχίο, ώστε να είναι εφικτή η κυκλοφορία πεζών προς και από τον προσήνεμο μόλο («χιλιόμετρο»)
• Να εξετασθεί η δυνατότητα λειτουργίας του λιμένος ως homeport κρουαζιέρας
• Να εξεταστεί η δυνατότητα τοποθέτησης πλωτών προβλητών στον υπήνεμο μόλο και στους μόλους στην περιοχή του ΝΟΚ
• Στη μελέτη ανακατασκευής του υπήνεμου μόλου να προβλεφθεί πέραν του φωτισμού και η εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων και ύδρευσης
• Να αναδειχθεί η αναγκαιότητα εκβάθυνσης της λιμενολεκάνης, η οποία με την πάροδο του χρόνου έχει επιχωματωθεί
• Να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες σε ελλιμενισμό των βοηθητικών σκαφών, που είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των σκαφών τα οποία αγκυροβολούν εκτός λιμένα, καθώς και η ανάγκη εισόδου των τελευταίων εντός του λιμένα σε έκτακτες περιπτώσεις.
Ο Δήμαρχος πρότεινε – και έγινε αποδεκτό – να αποσταλούν στους μελετητές, που πρέπει να υποβάλουν σχετικό υπόμνημα στο Υπουργείο Ναυτιλίας, και οι προτάσεις Δημοτικών Συμβούλων των μειοψηφιών, ως συνημμένες στην Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου