Προτάσεις για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σε συνέχεια της 1ης Διαβούλευσης για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Καλαμάτας, που πραγματοποιήθηκε στις 11/12/2019 στο Αμφιθέατρο της Φιλαρμονικής, της 2ης Διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 27/01/2020 στο Ιστορικό Δημαρχείο Καλαμάτας, καθώς και της συλλογής και ανάλυσης όλων των δεδομένων από τον ανάδοχο, έχουν αναρτηθεί τα παραδοτέα της Α’ Φάσης, τα οποία περιλαμβάνουν και τις προτάσεις.

Το ΣΒΑΚ είναι ένα στρατηγικό σχέδιο που καταρτίζεται για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη και την ικανοποίηση των αναγκών όλων των κατοίκων σε σχέση με την βιώσιμη κινητικότητα, με σκοπό τη βελτίωση της προσβασιμότητας στην Καλαμάτα και την παροχή υψηλής ποιότητας μεταφορών με έμφαση στο περπάτημα, το ποδήλατο και τη Δημόσια Συγκοινωνία.

Οι διαρκείς στόχοι του Δήμου Καλαμάτας για τη βιώσιμη κινητικότητα στην πόλη είναι:

  • Μείωση της χρήσης του Ι.Χ. αυτοκινήτου στην πόλη για τις καθημερινές μετακινήσεις. Λειτουργία ενός πλήρους, επαρκούς, ανταγωνιστικού προς το Ι.Χ., ελκυστικού και προσιτού οικονομικά συστήματος δημόσιας συγκοινωνίας, φιλικής προς το περιβάλλον.
  • Δημιουργία υποδομών για ενθάρρυνση και εξυπηρέτηση των ευάλωτων χρηστών: πεζοί, παιδιά, ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρίες, ποδηλάτες.
  • Δημιουργία ενός λειτουργικού συστήματος μεταφορών και τροφοδοσίας για την εξυπηρέτηση της αγοράς και της οικονομικής ζωής της πόλης.
  • Εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την τήρηση και εφαρμογή των παραπάνω.

Στον ιστότοπο του ΣΒΑΚ Καλαμάτας (https://svak.kalamata.gr), στον οποίο μπορεί να καταθέτει τις προτάσεις του όποιος το επιθυμεί, και πιο συγκεκριμένα στην ενότητα “Διαβουλεύσεις”, έχουν αναρτηθεί τα παραδοτέα της Α’ Φάσης (έκθεση, σχέδια, παραρτήματα, κ.λπ.).

Αναμένονται τυχόν σχόλια – παρατηρήσεις – προτάσεις μέχρι την Παρασκευή 22/01/2021, ώστε στη συνέχεια την Τετάρτη 27/01/2021 να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική διαβούλευση.