Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΟΕΦ ΑΕΣ ΝΗΛΕΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα έργα παροχής υπηρεσιών, συμβούλου διαχείρισης και παγίου εξοπλισμού του εγκεκριμένου προγράμματος της ΟΕΦ ΑΕΣ ΝΗΛΕΑ Καν (ΕΕ) 611/14 & 615/14. Δείτε αναλυτικά στο σύνδεσμο www.nileasoliveoil.gr

Τα Αποτελέσματα των προσκλήσεων τα βλέπετε εδώ: www.nileasoliveoil.gr